E S L, a. s.

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

telefon: 545 212 418

email: esl@esl.cz

Facebook

Google+

YouTube

tel.: +420 517 071 222

e-mail: l.simka@esl.cz


Kontaktujte nás

Jméno *:
Telefon:
E-mail *:
Zpráva *:

Zpět na seznam aktualit

Konference Kotle a energetická zařízení 2017

Ve dnech 13.-15. 3. 2017 se konal již 26. ročník odborné konference Kotle a energetická zařízení.

Zaměření konference směřovalo především k problematice výzkumu a vývoje v oblasti elektrárenských, teplárenských a průmyslových kotlů, kogenerace, problematice jejich materiálů pro vysoké parametry a řešením spalování různých druhů paliv včetně obnovitelných a alternativních zdrojů.
Přes 200 odborníků z výrobních i  dodavatelských organizací, výzkumných ústavů, vysokých škol i zkušení provozovatelé představili výsledky svých výzkumů a zkušenosti z provozu kotlů, jejich diagnostiky a údržby.
Část konference byla věnována i novým poznatkům v oblasti energetických zařízení, navazujících na kotelní agregáty, zejména parní turbíny, paroplynové zdroje a spalovací turbíny, případně i další moderní způsoby využívání primárních energií.
Zástupci firmy E S L,a.s. a Alfa Laval přednášeli na téma Efektivní deskové kondenzátory za turbínou jako předehřívače napájecí vody nebo systému centrálního zásobování teplem.

Zástupci firmy E S L,a.s. a Alfa Laval přednášeli na téma Efektivní deskové kondenzátory za turbínou jako předehřívače napájecí vody nebo systému centrálního zásobování teplem.

Zaměření konference směřovalo především k problematice výzkumu a vývoje v oblasti elektrárenských, teplárenských a průmyslových kotlů, kogenerace, problematice jejich materiálů pro vysoké parametry a řešením spalování různých druhů paliv včetně obnovitelných a alternativních zdrojů.

Přes 200 odborníků z výrobních i  dodavatelských organizací, výzkumných ústavů, vysokých škol i zkušení provozovatelé představili výsledky svých výzkumů a zkušenosti z provozu kotlů, jejich diagnostiky a údržby.Část konference byla věnována i novým poznatkům v oblasti energetických zařízení, navazujících na kotelní agregáty, zejména parní turbíny, paroplynové zdroje a spalovací turbíny, případně i další moderní způsoby využívání primárních energií.

 

 

EU
PROJEKTY EU
ČSTZB Steril Logo