E S L, a. s.

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

telefon: 545 212 418

email: esl@esl.cz

Facebook

Google+

YouTube

tel.: +420 517 071 222

e-mail: l.simka@esl.cz


Kontaktujte nás

Jméno *:
Telefon:
E-mail *:
Zpráva *:

MONTÁŽE A VÝROBA

MONTÁŽE
Provádíme montáže:
- systémů ústředního vytápění, chladicích systémů budov
- kotelen, výměníkových stanic
- zdravotně technických instalací, rozvodů plynu
- alternativních zdrojů energie (tepelná čerpadla, sluneční kolektory)
- kogeneračních jednotek
Útvar montáží má ke všem činnostem oprávnění. Montážní a servisní činnosti provádíme vlastními montážními techniky.
VÝROBA
Provádíme kompletní činnosti v oblasti:
- Zpracování výrobní projektové dokumentace
- Návrh jednoduchého a funkčního zařízení pro Vaše potřeby
- Výběr odpovídajícího materiálu
- Předvýrobní příprava, analýza postupů výroby a výrobních nákladů
- Dodávka a montáž zařízení v místě určení
Výrobky:
- zámečnické
- topenářské
- pro čistírny odpadních vod
- pro nemocnice a farmaceutické firmy (nerezové rozvod

Montáže a výroba

Při montážích a výrobě se opíráme o naše dlouholeté zkušenosti a certifikáty pro provádění činností, odpovídající technické vybavení a systém řízení jakosti dle ISO 9001.

Vyrábíme produkty z nerezu a černé oceli, u kterých následně provádíme montáž v místě určení. Pro váš projekt zpracujeme kompletní technickou a projektovou dokumentaci, navrhneme jednoduché a funkční zařízení a vybereme nejvhodnější materiál. Nabízíme vám rozvod plynu, montáž tepelných čerpadel, dodávku zdravotně technických instalací a další aktivity. V našem portfoliu naleznete také systémy vytápění a chlazení budov.

MONTÁŽE

  • systémy ústředního vytápění, chladicí systémy budov
  • Plynové kotelny, výměníkové stanice
  • zdravotně technické instalace, rozvody plynu
  • alternativní zdroje energie (např. tepelná čerpadla)
  • technologická zařízení vytápění a chlazení (zimní stadiony, ohřev lázní, vytápění skleníků a jiné)
Útvar montáží má ke všem činnostem oprávnění a samotnou montáž, včetně servisu provádí výhradně naši montážní technici.

VÝROBA NA MÍRU

V oblasti výroby se zabýváme celou řadou aktivit, které pokrývají širokou oblast technologického a technického řešení budov.

  • Zpracování výrobní projektové dokumentace
  • Návrh jednoduchého a funkčního zařízení pro Vaše potřeby
  • Výběr odpovídajícího materiálu
  • Předvýrobní příprava, analýza postupů výroby a výrobních nákladů
  • Dodávka a montáž zařízení v místě určení

Kromě výše uvedeného se také zaměřujeme na produkci zámečnických a topenářských výrobků, produktů pro čistírny odpadních vod, nemocnice a farmaceutické firmy. Naše výrobky uplatníte i v potravinářském průmyslu. Využijte služeb naší dílny řemesel.

Fotogalerie: montáže TZB

EU
PROJEKTY EU
ČSTZB Steril Logo