E S L, a. s.

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

telefon: 545 212 418

email: esl@esl.cz

Facebook

Google+

YouTube

tel.: +420 517 071 222

e-mail: l.simka@esl.cz


Kontaktujte nás

Jméno *:
Telefon:
E-mail *:
Zpráva *:

2. Tréninkové centrum praktických dovedností

V rámci získávání praktických dovedností je systém výukových panelů koncipován i pro možnost výuky montáže jednotlivých technických zařízení – osazení a připevnění na montážní konstrukci modulu či vzájemné propojení dle výkresové dokumentace. Správnost provedení montážních prací v průběhu výuky lze vyzkoušet např. tlakovou zkouškou, ověřením správnosti instalovaných armatur, místa instalovaných zařízení s ohledem na předepsané výškové umístění apod. Tréninkové centrum tak umožňuje zvýšit zručnost studentů v montážních pracích s využitím reálných zařízení a materiálů.

Výukové moduly nabízí možnost opakovaného tréninku montážních činností:

  • montáže a demontáže zařízení a rozvodů
  • zapojování do funkčních sestav
  • ověřování kvality provedených prací
EU
PROJEKTY EU
ČSTZB Steril Logo