Plynová kotelna do 100kWNástěnné kondenzační kotle

Zajišťujeme činnosti:

 • předprojektovou přípravu
 • vypracování projektové dokumentace
 • dodávku a montáž technologie kotelny
 • dodávku a montáž systému měření a regulace
 • servisní služby

Strojní vybavení kotelny:

 • teplovodní plynový kondenzační kotel
 • úpravna vody
 • tlaková expanzní nádoba
 • oběhová teplovodní čerpadla
 • regulační, uzavírací a pojišťovací armatury

Technické řešení měření a regulace systému:

Pro řízení provozu je používán ekvitermní regulátor, který zajišťuje:
 • teplotu topné vody dle časového programu a venkovní teploty
 • ohřev teplé vody dle časového programu a teploty v zásobníku teplé vody

Kaskáda kotlů:

Kaskáda kotlů je systém zapojení několika kotlů, který umožňuje variabilní řešení kotelny i s ohledem na uspořádání jednotlivých kotlů a komponentů do určeného prostoru. Pro řízení provozu je používán programovatelný regulátor pro postupné spínání kotlů. Kotle jsou vybaveny komunikačním rozhraním (interface), umožňujícím přenos informacímezi kotli a plynulou modulaci výkonu všech kotlů v kaskádě současně, což umožní dosažení optimálního nastavení výkonu v každém okamžiku provozu.
EU
PROJEKTY EU
ČSTZB Steril Logo