Zajišťujeme činnosti:

- předprojektovou přípravu
- vypracování projektové dokumentace
- dodávku a montáž technologie kotelny
- dodávku a montáž systému měření a regulace
- servisní služby
Strojní vybavení kotelny:
- teplovodní plynové kotle
- hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků
- rozdělovač - sběrač, kombi modul
- úpravna vody
- expanzní automat
- oběhová teplovodní čerpadla
- regulační, uzavírací a pojišťovací armatury
Technické řešení měření a regulace kotelny:
Pro řízení provozu je používán volně programovatelný DDC regulátor. Dle rozsahu aplikace je použit kompaktní regulátor nebo modulární řídící systém, který zajišťuje tyto hlavní regulační okruhy:
- kaskádové řazení kotlů - kotlový okruh
- ekvitermní regulace teploty topné vody pro jednotlivé větve
- ohřev TUV
- poruchová signalizace
Řízení provozu je možné sledovat a ovládat pomocí PC vybaveného
vizualizačním programem, který archivuje jednotlivé naměřené údaje.

Plynová kotelna do 5000kWPlynová kotelna do 5000kW

Zajišťujeme činnosti:

 • předprojektovou přípravu
 • vypracování projektové dokumentace
 • dodávku a montáž technologie kotelny
 • dodávku a montáž systému měření a regulace
 • servisní služby

Strojní vybavení kotelny:

 • teplovodní plynové kotle
 • hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků
 • rozdělovač - sběrač, kombi modul
 • úpravna vody
 • expanzní automat
 • oběhová teplovodní čerpadla
 • regulační, uzavírací a pojišťovací armatury

Technické řešení měření a regulace kotelny:

Pro řízení provozu je používán volně programovatelný DDC regulátor. Dle rozsahu aplikace je použit kompaktní regulátor nebo modulární řídící systém, který zajišťuje tyto hlavní regulační okruhy:
 • kaskádové řazení kotlů
 • kotlový okruh
 • ekvitermní regulace teploty topné vody pro jednotlivé větve
 • ohřev TUV
 • poruchová signalizace

Řízení provozu je možné sledovat a ovládat pomocí PC vybaveného vizualizačním programem, který archivuje jednotlivé naměřené údaje.

Schema kotelny

Schema plynové kotelny

Další vybavení

Stacionární plynové kotel aaaaa Kombinovaný rozdělovač a sběrač
EU
PROJEKTY EU
ČSTZB Steril Logo