logo OPPIVlajka EU

 

Příjemce dotace: E S L, a.s., Brno, Dukelská 69/71
Datum zahájení: 02.05.2011
Datum ukončení: 30.04.2012
Místo realizace: E S L, a.s., Brno, Dukelská 69/71
Popis projektu:
Projekt je součástí plánu dalšího strategického rozvoje společnosti E S L, a.s. a přímo navazuje na stávající inovace výrobků, služeb a výzkumné a vývojové aktivity Žadatele v oblasti zařízení pro výrobu čisté páry s využitím deskových výměníků tepla.
Předmětem projektu bude využití odborných poradenských služeb kvalifikovaného externího poradce v oblasti marketingových inovací souvisejících se zaváděním podstatných změn metod prodeje a distribuce výrobků a služeb Žadatele.
V rámci podporovaných aktivit projektu bude externím poradcem zpracována odborná analýza nebo studie v českém jazyce obsahující zhodnocení aktuálního stavu, popis potenciálních marketingových inovací, způsob jejich aplikace do praxe, reálný odhad dopadů jejich implementace na obchodní výsledky Žadatele a způsob vyhodnocování dosažených výsledků.
Mezi způsobilé výdaje projektu budou patřit náklady na poradenské služby poskytované externími poradci.
Cílem projektu je využít kvalitní a dostupné poradenské služby v oblasti marketingových inovací a podpořit tak prodej a distribuci výrobků a služeb společnosti E S L, a.s. a tím zvýšit konkurenceschopnost Žadatele, jeho postavení na trhu i budoucí prosperitu.
Přínosy realizace projektu:
Realizace projektu umožní Žadateli:
a) využít finančně dostupné a kvalitní poradenské služby kvalifikovaných externích poradců v oblasti marketingových
inovací,
b) využít výsledků stávajících inovací produktu a výsledky jeho výzkumné a vývojové činnosti v oblasti moderních
zařízení pro výrobu čisté páry,
c)  podpořit jeho konkurenceschopnost a jeho další prosperitu,
d) zachovat stávající úroveň zaměstnanosti a vytvoří podmínky pro vznik nových pracovních míst v oblasti marketingu
a prodeje.

MARKETINGOVÉ INOVACE METOD PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI E S L, a.s.

Dotační program:

   

Operační program „Podnikání a inovace“, program Poradenství

Číslo projektu:

6.1 P01 / 502 

Příjemce dotace:

E S L, a.s., Brno, Dukelská třída 69/71

Datum zahájení:

02.05.2011 

Datum ukončení:

30.04.2012

Místo realizace:

E S L, a.s., Brno, Dukelská 69/71

Popis projektu:

Projekt je součástí plánu dalšího strategického rozvoje společnosti E S L, a.s. a přímo navazuje na stávající inovace výrobků, služeb a výzkumné a vývojové aktivity Žadatele v oblasti zařízení pro výrobu čisté páry s využitím deskových výměníků tepla.

Předmětem projektu bude využití odborných poradenských služeb kvalifikovaného externího poradce v oblasti marketingových inovací souvisejících se zaváděním podstatných změn metod prodeje a distribuce výrobků a služeb Žadatele.

V rámci podporovaných aktivit projektu bude externím poradcem zpracována odborná analýza nebo studie v českém jazyce obsahující zhodnocení aktuálního stavu, popis potenciálních marketingových inovací, způsob jejich aplikace do praxe, reálný odhad dopadů jejich implementace na obchodní výsledky Žadatele a způsob vyhodnocování dosažených výsledků.

Mezi způsobilé výdaje projektu budou patřit náklady na poradenské služby poskytované externími poradci.Cílem projektu je využít kvalitní a dostupné poradenské služby v oblasti marketingových inovací a podpořit tak prodej a distribuci výrobků a služeb společnosti E S L, a.s. a tím zvýšit konkurenceschopnost Žadatele, jeho postavení na trhu i budoucí prosperitu.

Přínosy realizace projektu:

Realizace projektu umožní Žadateli:

a) využít finančně dostupné a kvalitní poradenské služby kvalifikovaných externích poradců v oblasti marketingových     inovací, 
b) využít výsledků stávajících inovací produktu a výsledky jeho výzkumné a vývojové činnosti v oblasti moderních     zařízení pro výrobu čisté páry,
c)  podpořit jeho konkurenceschopnost a jeho další prosperitu,
d) zachovat stávající úroveň zaměstnanosti a vytvoří podmínky pro vznik nových pracovních míst v oblasti marketingu a prodeje.

 

EU
PROJEKTY EU
ČSTZB Steril Logo