Měření kvality čisté páry

Součástí našeho komplexního systému čisté páry (PS systemu) je i měření její kvality. To provádíme pomocí certifikovaného přístroje přímo u zákazníka. Předpokladem pro měření kvality čisté páry je přítomnost testovacích bodů na parním potrubí. S jejich umístěním tedy počítejte už při samotné instalaci vedení páry. Pokud nejsou testovací body vytvořeny, rádi vám je namontujeme i dodatečně.

Při měření kvality čisté páry klademe důraz na fyzikální a chemické parametry, požadované příslušnou normou. Kromě nich však kontrolujeme celou řadu dalších parametrů týkajících se kvality výroby i vedení čisté páry.

 

Požadavky na kvalitu čisté páry dle normy ČSN EN 285+A2

fyzikální parametry

  • obsah nekondenzovatelných plynů v páře ( max. 3,5 % V/V )
  • suchost páry ( min. 0,9 resp. 0,95 pro kovové vsázky )
  • přehřátí páry ( max. 25K )

chemické parametry

  • znečištění v napájecí vodě vyvíječe páry
  • znečištění v kondenzátu z vyvíječe do sterilizátoru
  • znečištění v kondenzátu z páry použité ve sterilizátoru

doporučené materiály a doporučené kombinace materiálů

  • součásti sterilizátoru a vyvíječe páry
  • potrubí – trubky, fitinky, příruby, armatury, čidla

 

Prvky na měření kvality čisté páry

 

Měření fyzikálních parametrů

 

Testovací body páry – validační patrona
Pro testování jakosti páry je třeba mít specifické testovací body na parním potrubí.
Obrázek ukazuje umístění tří testovacích bodů na parním potrubí. Tyto body se umísťují mezi parním distribučním systémem a sterilizátorem. Jedná se o návarek pro odběr nekondenzovatelných plynů, Pitotovu trubici a návarek pro měření teplot.

 

Měření chemických parametrů čisté páry

Instalují se vývody pro osazení chladiče odebíraných vzorků kondenzátu z páry. Jedná se o vývod studené vody a odpad.

 

Certifikáty pro měření kvality čisté páry

Stáhněte si

EU
PROJEKTY EU
ČSTZB Steril Logo