E S L, a. s.

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

telefon: 545 212 418

email: esl@esl.cz

Facebook

Google+

YouTube

tel.: +420 517 071 222

e-mail: l.simka@esl.cz


Kontaktujte nás

Jméno *:
Telefon:
E-mail *:
Zpráva *:
PLYNOINSTALACE
Zajišťujeme činnosti:
- poradenství v oboru technických zařízení budov (TZB)
- zpracování projektové dokumentace
- dodávku a montáž plynových kotelen, rozvodů plynoinstalace
- činnosti vedoucí ke splnění legislativních podmínek provozu TZB, např. revize a kontroly plynových
zařízení, odborné prohlídky kotelny, revize a  kontroly komínů, měření emisí a další
- servis plynových kotelen a plynových zařízení
Za provozuschopnost a bezpečnost plynového zařízení odpovídá každý vlastník sám.
Plynová kotelna s tepelným výkonem jednoho kotle od 50 kW nebo součtem tepelných výkonů kotlů  větším než 100 kW musí být vybavena havarijními a bezpečnostními prvky:
- havarijní bezpečnostní uzávěr plynu
- havarijní stavy kotelny  (výskyt plynu v kotelně, max. teplota TUV, max. teplota prostoru kotelny, min. tlak vody v topném
systému, zaplavení prostoru kotelny, havarijní STOP tlačítko u vchodu do kotelny)

Plynoinstalace

V oblasti plynoinstalace zajišťujeme kompletní poradenství zaměřené na technické zařízení budov (TZB). Zpracováváme projektové dokumentace a dále dodáváme a montujeme plynové kotle. Provádíme rozvody plynoinstalace i revize a kontroly kotlů či jiných plynových zařízení. Součástí našich služeb jsou také měření emisí a další aktivity.

Na co si dát pozor a proč provádět revize

Revize plynových kotelen a rozvodů plynu doporučujeme provádět v pravidelných intervalech. Dle české legislativy totiž jako vlastníci odpovídáte za provozuschopnost a bezpečnost příslušného plynového zařízení.

Pokud tedy vlastníte plynovou kotelnu s tepelným výkonem jednoho kotle od 50 kW nebo součtem tepelných výkonů kotlů větším než 100 kW, musíte ji vybavit havarijními a bezpečnostními prvky. Konkrétně se jedná o:

  • havarijní bezpečnostní uzávěr plynu
  • kontroly havarijního stavu kotelny a plynoinstalace

Veškeré tyto úpravy vám rádi zajistíme.


EU
PROJEKTY EU
ČSTZB Steril Logo