E S L, a. s.

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

telefon: 545 212 418

email: esl@esl.cz

Facebook

Google+

YouTube

tel.: +420 517 071 222

e-mail: l.simka@esl.cz


Kontaktujte nás

Jméno *:
Telefon:
E-mail *:
Zpráva *:

Politika jakosti

Hlavním cílem společnosti E S L, a.s. je poskytování služeb a výroba výrobků v oblasti technických zařízení budov, podle potřeb a požadavků našich zákazníků, při neustálém zvyšování jejich kvality.

Společnost E S L, a.s. neustále hledá cesty a nástroje na zrychlení, zpřesnění a zkvalitnění svých činností a poznání potřeb zákazníků, za což nese odpovědnost každý ze zaměstnanců společnosti.

Vedení společnosti osobně odpovídá za vhodné nastavení systému zabezpečení kvality a za vytvoření podmínek k jeho neustálému zlepšování. Současně se společnost zavazuje k plnění všech právních předpisů a požadavků.

Společnost je tak kvalitní, jak kvalitní a odborně zdatné má své zaměstnance. E S L, a.s. proto zabezpečuje zvyšování odborné a jazykové úrovně všech svých zaměstnanců.

Do celkového systému jakosti jsou zahrnuti jak dodavatelé, tak externí spolupracovníci, od kterých vyžadujeme prokázání jakosti výrobků a služeb.

Neustálým zvyšováním kvality služeb chce společnost E S L, a.s. být mezi nejlepšími ve svém oboru v ČR, ale i v zahraničí, s cílem udržet a posilovat své postavení na trhu.

Věříme, že naplnění této politiky jakosti bude odvozeno od společného úsilí všech zaměstnanců společnosti E S L, a.s., podpořeného angažovaností a aktivním zapojením všech úrovní řízení. Její účinnost je dána dnem jejího vyhlášení.

Stáhněte si

EU
PROJEKTY EU
ČSTZB Steril Logo