Systém výroby a distribuce čisté páry - Pure Steam System

Systém výroby a distribuce čisté páry - Pure Steam System (PS System) zajišťuje čistou páru pro koncová zařízení v kvalitě splňující požadavky specifikované platnou legislativou.

Součástí navrženého PS Systému je zařízení zajišťující výrobu a distribuci čisté páry pro jednotlivé spotřebiče v požadovaném množství a kvalitě. Podmínkou spolehlivé dodávky čisté páry je vzájemná provázanost použitých zařízení, včetně správně dimenzovaných a instalovaných nerezových rozvodů. Tyto rozvody zahrnují prvky pro možnost odběru páry a měření její kvality. S výběrem nejvhodnějšího řešení vám pomohou naši technici.

Systém čisté páry je vybaven vlastním řídícím systémem, který řídí a monitoruje chod veškerých jeho zařízení. Pro dosažení efektivní a správné funkce PS Systému jsou také navrženy plány pro kontrolní měření kvality čisté páry i pravidelné servisní prohlídky a kontroly provozu.

Systém výroby a distribuce čisté páry (PS System) zahrnuje:

  • odborný návrh systému a vytvoření jednotné dokumentace
  • zdroj tepla /technické páry/
  • vyvíječ čisté páry - STEAMEX
  • výrobu demineralizované vody
  • nerezové rozvody pro distribuci čisté páry
  • odběrní místa pro možnost měření čisté páry
  • řídící a regulační systém včetně vlastního software
  • plán pravidelného měření a hodnocení čisté páry
  • plán pravidelných servisních úkonů na zařízeních, rozvodech, spotřebičích
  • pravidelná kontrola provozu systému dle požadavků platné legislativy

 

Pro systém výroby a distribuce čisté páry (PS System) společnost E S L, a.s. vyvinula zařízení na výrobu čisté páry, které využívá vyvíječ čisté páry s deskovým výměníkem - STEAMEX.

Schématické propojení systému (PS System):

Schématické propojení systému čisté páry

EU
PROJEKTY EU
ČSTZB Steril Logo