Rozvody a distribuce čisté páry

Předpokladem pro splnění náročných požadavků na čistou páru je její vhodná distribuce. Provádíme instalaci nerezových rozvodů čisté páry, díky kterému výsledná pára splňuje přísné požadavky dle normy ČSN EN 285 + A2

Pro rozvod a distribuci čisté páry využíváme materiály vyrobené z nerezových ocelí řady DIN 1.4571 a DIN 1.4301 s vnitřní úpravou mořením a pasivací. Veškeré těsnění zhotovujeme z teflonu (PTFE) a sváry potrubí provádíme v ochranné atmosféře. Při distribuci páry dbáme na dodržení předepsaného spádu a dimenze potrubí.

Rozvod čisté páry od naší společnosti vyžijete ve zdravotnictví, čistých prostorách, ochranných atmosférách, potravinářském průmyslu a dalších specifických provozech.

Požadavky na provedení rozvodů čisté páry

 • součásti, které se dostanou do kontaktu s čistou párou, jsou vyrobeny z nerezových ocelí řady DIN 1.4571 (AISI 316 TI), DIN 1.4301 (AISI 304)
 • veškeré těsnění je provedeno z PTFE (teflonu)
 • sváry potrubí se provádí v ochranné atmosféře
 • vnitřní povrch nerezových částí zařízení je chemicky upraven mořením a pasivací
 • dokonalé izolace, u armatur snímatelné
 • odvodnění a odvzdušnění potrubních úseků
 • dodržení předepsaných spádů potrubí
 • dodržení odpovídajících dimezí potrubí
 • správné napojení obdoček na hlavní potrubí
 • použití jednoznačných potrubních tvarovek
 • přenos materiálového značení potrubních dílů
 • dostatečné uchycení trubních rozvodů
 • dilatace potrubí, kompenzátory
 • skladování a ošetření nerezových materiálů na stavbě
 • dodržení tzv. materiálové kázně

 

 

Instalace rozvodů a distribuce páry

EU
PROJEKTY EU
ČSTZB Steril Logo