E S L, a. s.

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

telefon: 545 212 418

email: esl@esl.cz

Facebook

Google+

YouTube

tel.: +420 517 071 222

e-mail: l.simka@esl.cz


Kontaktujte nás

Jméno *:
Telefon:
E-mail *:
Zpráva *:

Systém interaktivních výukových panelů pro odborné školy

Popis výukového systému
Výhody použití
Měření a Regulace
Dodávka výukového systému
Cenová poptávka
Reference - realizace
Doporučení

Popis Interaktivního výukového systému

Interaktivní výukový systém představuje soustavu jednotlivých výukových panelů, které ať už samostatně či zapojené do funkčních sestav, přehledně znázorňují moderní způsoby vytápění, přípravu teplé vody a mnoho dalších aplikací pro technická zařízení budov.

Výukové panely interaktivního výukového systému jsou navrženy tak, aby je bylo možné kombinovat a zapojit do sestav dle individuálních potřeb.

 • Rozebíratelné panely umožňují praktický nácvik sestavování jednotlivých elementů do celků.
 • Výukový panel po sestavení demonstruje různé možnosti připojení spotřebičů i zdrojů v praxi.
 • Zapojená sestava umožňuje sledování a vyhodnocování komplexního funkčního provozu, včetně možnosti napojení na počítačovou síť.

 

Výhody použití Interaktivního výukového systému:

Interaktivní výukový systém (jako učební pomůcka pro praktické vyučování či studijní účely) představuje nový inovační systém interaktivních výukových panelů, který navazuje na vývojové trendy v zahraničí a vytváří tak mezinárodní standard nezbytný pro použití v praxi.

Systém je založený na nejmodernějších formách výuky (uplatnění teorie v praxi na základě osobního prožitku, sledování funkčního provozu, automatizovaného řízení, vč. možností zapojení do počítačové sítě). Jedná se o moderní, prestižní a ověřenou praktickou výukovou pomůcku, která zvýší kvalitu odborné výuky.

Každý z výukových panelů představuje samostatný nezávislý celek, který společně v součinnosti s ostatními panely tvoří funkční sestavu pro různé úlohy z oblasti vytápění, automatizace, měření a regulace. Interaktivní výukový systém je současně v určitých mezích rozebíratelný.

Nedílnou součástí přípravy budoucích kvalifikovaných odborníků pro praxi je odborný výcvik, v jehož průběhu získávají žáci a studenti praktické dovednosti nutné pro jejich začlenění do budoucího pracovního procesu. Současně přináší systém příležitost pro zavedení celoživotního vzdělávání či rekvalifikaci pracovníků z praxe.

Zapojená sestava umožňuje:

 • reálný provoz moderních zdrojů tepla (kondenzační plynový kotel, tepelné čerpadlo, kotle na dřevo a pelety, solární panely a další)
 • výrobu a využití teplé vody (ohřev TV deskovým výměníkem, přímý i nepřímý akumulační ohřev, zapojení zdravotně technických zařízení a jiné)
 • měření spotřebované energie a účinnosti zařízení
 • měřit hydrauliku topného okruhu
 • a další

 

Automatizovaný systém měření a regulace

Systém je vybaven prvky měření a regulace pro automatizované řízení a sledování funkčního provozu. Řídicí jednotky výukových panelů jsou také propojeny komunikační linkou.

K dispozici je i komplexní vizualizace pro zapojení do počítačové sítě umožňující vzdálené sledování, řízení a archivaci dat z provozu systému (např. z počítačové učebny, kabinetu nebo dispečinku).

 

Dodávka Interaktivního výukového systému

Dodávka zahrnuje:

 • Montážní a závěsný systém výukových panelů
 • Technologické prvky výukového systému
 • Elektroinstalační prvky
 • Monitorovací a řídící komponenty
 • Řídící software
 • Vzdálené ovládání – vizualizaci
 • Průvodní technickou dokumentaci
 • Podklady pro výukové metodiky
 • Realizace, odborná instalace a zprovoznění

Pozn.: Instalace na místě nezahrnuje přípojky, které vyžadují stavební úpravy, např. komíny, propojovací potrubí mezi solárními kolektory a zásobníkem apod.

Realizace je podmíněna profesní kvalifikovaností a způsobilostí dodavatele (realizátora) certifikátem projektového manažera minimálně s požadovanou úrovní kompetencí: Certifikovaný projektový praktikant IMPA Level D, který bude pověřen řízením zakázky.

 

Nabízíme Vám

Systémové řešení poskytuje velké množství alternativ a sestav, proto Vám nabízíme:

 • odbornou konzultaci
 • analýzu potřeb
 • cenvou kalkulaci
 • dodání odpovídající alternativy

Kontaktujte náš útvar obchodu.

Příklady kombinací sestav interaktivního výukového systému:


Realizace Interaktivního výukového systému:


Interaktivní výukový systém doporučují:

AOV - Asociace odborných velkoobchodů
CTI ČR - Cech topenářů a instalatérů ČR
ČSTZB - Český svaz zaměstnavatelů oboru technická zařízení budov
AMiT, s.r.o. - řídicí systémy a elektronika pro průmyslovou automatizaci
HERZ s.r.o. - armatury pro topné soustavy a potrubí

EU
Проекты, поддерживаемые
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
ČSTZB Steril Logo