logo OPPIvlajka EU

 

 

 

VÝSTAVBA A VYBAVENÍ ŠKOLÍCÍHO CENTRA FIRMY E S L, a.s.

Dotační program: Operační program 'Podnikání a inovace', Prioritní osa 5 - Prostředí pro podnikání a inovace
Číslo projektu: 5.2 SS01/092
Příjemce dotace: E S L, a.s., Brno, Dukelská třída 69/71
Datum zahájení: 01.07.2008
Datum ukončení: 31.03.2010
Místo realizace: Brno, Dukelská 67
Popis projektu:
Projekt je realizován v městské části Brno - Husovice, kde přístavbou třetího nadzemního podlaží stávající administrativní budovy společnosti E S L, a.s. vzniknou prostory pro nové školicí středisko. Realizace projektu zahrnuje následující klíčové aktivity:
a) výstavbu školicího a vzdělávacího centra;
b) vybavení školicího střediska.
Školicí a vzdělávací centrum bude vybudováno ve vlastní administrativní budově v Brně. V rámci projektu bude stavebně rekonstruováno třetí nadzemní podlaží a opraveny půdní prostory. Školící a vzdělávací centrum bude zahrnovat školící místnost s kapacitou až 25 osob, kancelář lektora, kuchyňku a sociální zařízení.
Školicí a vzdělávací centrum bude vybaveno nezbytným nábytkem a školicími pomůckami (výpočetní technikou, výukovým a kancelářským softwarem, tabulí, data projektorem s projekčním plátnem a interaktivní tabulí).
Školení v novém školicím středisku bude realizováno především v oblasti nových trendů, postupů a metod projektového řízení ve stavebnictví. Školicí středisko bude využíváno jak samotným žadatelem, tak i ostatními podnikatelskými subjekty, spolupracujícími organizacemi a vzdělávacími institucemi. Celý projekt je realizován s cílem přenosu mezinárodně uznávaných metod v oblasti projektového řízení směrem k zainteresovaným subjektům. Realizací moderních projektových postupů v praxi dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti žadatele a ostatních podnikatelských subjektů prostřednictvím růstu odborné způsobilosti zaměstnanců.
Projekt respektuje princip rovných příležitostí a zaručuje rovný přístup ke všem bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, náboženské vyznání, zdravotní postižení, sexuální orientaci, věk či světový názor. Architektonické řešení školícího střediska také počítá s bezbariérovým řešením vstupu do objektu čímž dojde k dalšímu rozšíření míst přístupných osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
Projekt také respektuje princip udržitelného rozvoje spočívající především v ochraně životního prostředí s cílem vytvoření rovnováhy mezi ekonomickým rozvojem oblasti a sociální a ekologickou stránkou. Realizace projektu nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. Stavba si nevyžádá žádné zábory zemědělského a lesního půdního fondu.
V souvislosti s projektem dojde ke vzniku 1 nového pracovního místa (technicko-administrativní pozice, příprava
a realizace školicích kurzů).
V současné době je školící centrum zprovozněno a otevřeno.

Dotační program:

   

Operační program 'Podnikání a inovace', Prioritní osa 5 - Prostředí pro podnikání a inovace

Číslo projektu:

5.2 SS01/092

Příjemce dotace:

E S L, a.s., Brno, Dukelská třída 69/71

Datum zahájení:

01.07.2008

Datum ukončení:

31.03.2010

Místo realizace:

E S L, a.s., Brno, Dukelská 67

Popis projektu:

Projekt je realizován v městské části Brno - Husovice, kde přístavbou třetího nadzemního podlaží stávající administrativní budovy společnosti E S L, a.s. vzniknou prostory pro nové školicí středisko. Realizace projektu zahrnuje následující klíčové aktivity:
a) výstavbu školicího a vzdělávacího centra;
b) vybavení školicího střediska.

Školicí a vzdělávací centrum bude vybudováno ve vlastní administrativní budově v Brně. V rámci projektu bude stavebně rekonstruováno třetí nadzemní podlaží a opraveny půdní prostory. Školící a vzdělávací centrum bude zahrnovat školící místnost s kapacitou až 25 osob, kancelář lektora, kuchyňku a sociální zařízení.

Školicí a vzdělávací centrum bude vybaveno nezbytným nábytkem a školicími pomůckami (výpočetní technikou, výukovým a kancelářským softwarem, tabulí, data projektorem s projekčním plátnem a interaktivní tabulí).
Školení v novém školicím středisku bude realizováno především v oblasti nových trendů, postupů a metod projektového řízení ve stavebnictví. Školicí středisko bude využíváno jak samotným žadatelem, tak i ostatními podnikatelskými subjekty, spolupracujícími organizacemi a vzdělávacími institucemi. Celý projekt je realizován s cílem přenosu mezinárodně uznávaných metod v oblasti projektového řízení směrem k zainteresovaným subjektům. Realizací moderních projektových postupů v praxi dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti žadatele a ostatních podnikatelských subjektů prostřednictvím růstu odborné způsobilosti zaměstnanců.

Projekt respektuje princip rovných příležitostí a zaručuje rovný přístup ke všem bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, náboženské vyznání, zdravotní postižení, sexuální orientaci, věk či světový názor. Architektonické řešení školícího střediska také počítá s bezbariérovým řešením vstupu do objektu čímž dojde k dalšímu rozšíření míst přístupných osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.

Projekt také respektuje princip udržitelného rozvoje spočívající především v ochraně životního prostředí s cílem vytvoření rovnováhy mezi ekonomickým rozvojem oblasti a sociální a ekologickou stránkou. Realizace projektu nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. Stavba si nevyžádá žádné zábory zemědělského a lesního půdního fondu.

V souvislosti s projektem dojde ke vzniku 1 nového pracovního místa (technicko-administrativní pozice, příprava a realizace školicích kurzů).
V současné době je školící centrum zprovozněno a otevřeno.

 

Fotogalerie

EU
PROJEKTY EU
ČSTZB Steril Logo