E S L, a. s.

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

telefon: 545 212 418

email: esl@esl.cz

Facebook

Google+

YouTube

tel.: +420 517 071 222

e-mail: l.simka@esl.cz


Kontaktujte nás

Jméno *:
Telefon:
E-mail *:
Zpráva *:

Vývoj a inovace systému INVYSYS

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Anglický název: Development and innovation system INVYSYS

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0005044

 

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Prioritní osa 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Program Partnerství znalostního transferu výzva I

 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je rozvoj transferu znalostí mezi malým podnikem E S L, a.s. a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podniku.

Stáhněte si

EU
PROJEKTY EU
ČSTZB Steril Logo