logo OPPI Vlajka EU

 

ZLEPŠENÍ TEPELNĚ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ BUDOV FIRMY E S L, a.s.

Dotační program: Operační program „Podnikání a inovace“, Prioritní osa 3 – Efektivní energie, „Eko-energie“
Číslo projektu:  3.1 EED03 / 332
Příjemce dotace: E S L, a.s., Brno, Dukelská 69/71
Datum zahájení: 01.02.2011
Datum ukončení: 30.04.2012
Místo realizace: E S L, a.s., Brno, Dukelská 69/71
Popis projektu:
Stávající tepelně-technický stav objektů firmy E S L, a.s., především obvodových konstrukcí, střechy a oken je špatný. Obvodová  konstrukce, nezateplená střecha, okna a dveře nesplňují požadavek na stavebně energetickou vlastnost budov a to zejména předepsané hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2.
Předmětem projektu je v souladu s doporučením energetického auditu zejména:
a) Zateplení obvodového pláště.
b) Zateplení střechy.
c) Výměna výplní stavebních otvorů.
d) Náhrada stávajícího kotle za kondenzační kotel se systémem měření a regulace.
Hlavním cílem projektu je:
a) Zlepšit tepelně technické vlastnosti budov (snížit průměrný součinitel prostupu tepla).
b) Snížit energetickou náročnost budov (snížit hodnotu energetických ztrát).
c) Snížit spotřebu primárních energetických zdrojů.
d) Snížit emise CO2.
d) Splnit požadavky z hlediska energetických vlastností budov a změnit stávající nevyhovující klasifikaci objektů.
Přínosy realizace projektu:
Realizace projektu umožní po zlepšení tepelně-technických vlastností budov dosáhnout úspor ve spotřebě primárních energetických zdrojů. Výrazné snížení spotřeby energií představuje při současných vysokých cenách energií významné snížení provozních nákladů.
Po realizaci úsporných opatření budou objekty firmy E S L, a.s. vyhovující z hlediska energetických vlastností budov
a splní požadované hodnoty dle ČSN 73 0540-2.

Dotační program:

     

Operační program „Podnikání a inovace“, Prioritní osa 3 – Efektivní energie, „Eko-energie“

Číslo projektu:

 

3.1 EED03 / 332

Příjemce dotace:

 

E S L, a.s., Brno, Dukelská třída 69/71

Datum zahájení:

 

01.02.2011

Datum ukončení:

 

30.04.2012

Místo realizace:

 

E S L, a.s., Brno, Dukelská 69/71

Popis projektu:

 Stávající tepelně-technický stav objektů firmy E S L, a.s., především obvodových konstrukcí, střechy a oken je špatný. Obvodová konstrukce, nezateplená střecha, okna a dveře nesplňují požadavek na stavebně energetickou vlastnost budov a to zejména předepsané hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2.


Předmětem projektu je v souladu s doporučením energetického auditu zejména:
a) Zateplení obvodového pláště.
b) Zateplení střechy.
c) Výměna výplní stavebních otvorů.
d) Náhrada stávajícího kotle za kondenzační kotel se systémem měření a regulace.

Hlavním cílem projektu je:
a) Zlepšit tepelně technické vlastnosti budov (snížit průměrný součinitel prostupu tepla).
b) Snížit energetickou náročnost budov (snížit hodnotu energetických ztrát).
c) Snížit spotřebu primárních energetických zdrojů.
d) Snížit emise CO2.
e) Splnit požadavky z hlediska energetických vlastností budov a změnit stávající nevyhovující klasifikaci objektů.

Přínosy realizace projektu:

 Realizace projektu umožní po zlepšení tepelně-technických vlastností budov dosáhnout úspor ve spotřebě primárních energetických zdrojů. Výrazné snížení spotřeby energií představuje při současných vysokých cenách energií významné snížení provozních nákladů.
Po realizaci úsporných opatření budou objekty firmy E S L, a.s. vyhovující z hlediska energetických vlastností budova splní požadované hodnoty dle ČSN 73 0540-2.

Fotogalerie

EU
PROJEKTY EU
ČSTZB Steril Logo