facebook
e-shop

Jak stanovit plán údržby výměníku

 1. Servisní úkony a jejich přínos

  Označení výměníků |
   
 2. Servisní úkony dle typu výměníku

  Netěsnost výměníku |
 3. Predikce životnosti těsnění
   
 4. Vlivy na zanášení

  Deska a těsněním | 
   
 5. Stanovení plánu údržby

Sestavování, dodržování a pravidelné aktualizování plánu údržby je jednou z nejčastějších chyb při údržbě výměníku. Mnoho správců údržby výměníků zastává názor, že je to něco "nadstandardního", co se jich vůbec netýká nebo netuší jak a proč plán údržby vést.

Přitom pro plánování údržby postačí obyčejné nástroje, které jsou veřejně zdarma a také trocha znalostí, které jsou k dostání třeba v tomto článku. Pod těmi nástroji lze vnímat i třeba obyčejný připomínkový kalendář od Googlu nebo od Microsoftu. Na Google play a AppStore bude pro jistě pro údržbu ke stažení spousta šikovných mobilních aplikací.

Zanešený výměník může způsobit finanční ztráty v důsledku dražšího provozu, což při dnešním růstu cen energií platí dvakrát. Stav zanešení může navíc přejít do takové fáze, kdy už jej nelze vyčistit a musí být zaměněn za nový kus. Přitom rychlá a nenákladná inspekční prohlídka může tyto nedostatky detekovat a pomoci nám nastavit efektivní a ekonomický provoz výměníku.

Servisní úkony a jejich přínos

V rámci plánu údržby dělíme úkony na různé varianty čištění a inspekčních prohlídek.

Inspekční prohlídka

Jedná se o úkon, který nám má pomoci stanovit stav deskového výměníku. Inspekce může být prováděna za provozu nebo při odstavení.

Kontrola průtoků a teplot je nejčastější a nejdostupnější způsob kontroly provozu výměníku. V podstatě se nemusí jednat ani o kontrolu samotného výměníku, nýbrž o kontrolu celého systému/provozu. Můžeme předpokládat špatný stav výměníku, jestliže jsou dodrženy vstupní parametry kapaliny, ale výstupní parametry jsou v rozporu se zadáním provozu systému.

Inspekce termokamerou za provozu je jedním z nejefektivnějších způsobů zjištění stavu výměníku. Termokamerou zjistíme stav zanešení výměníku přímo v ostrém provozu. Zanešená část totiž nebude dosahovat provozních teplot (zpravidla bude chladnější). K zanášení výměníku vždy dochází směrem od zadní desky k přední (kapalina proudí cestou nejmenšího odporu).

Objemová zkouška při odstavení: Pokud je systém odstaven a vypuštěn, je vhodná příležitost ke kontrole výměníku. Po demontáži výměníku zkontrolujeme stav filtrů před výměníkem. Pohled na filtry nám většinou může dát jistou představu o stavu zanešení výměníku. Kromě filtrů a pohledu do výměníku přes vstupní otvory můžeme provést ještě objemovou zkoušku. Tím je naplnění výměníku vodou a následné měření objemu kapaliny. Jelikož známe objem výměníku z výroby, tak tímto měřením přijdeme na rozdíl, který představuje objem znečištění výměníku. Ten pak lze snadno vyjádřit v procentech.

Deskový výměník v provozu pohledem termokamerou  Deskový výměník v provozu

Čištění na místě

Tomuto čištění se také říká CIP - z anglického "Cleaning in place". Toto čištění zahrnuje odstavení výměníku a zpojení na čistící proplachovací čerpadlo. Výměník je čištěn pomocí roztoku kyseliny a vody. Tento proces probíhá za každou stranu dle velikosti výměníku cca 3-10 hodin. Výhodou tohoto čištění je, že může být provedeno obvykle do 24 hodin a není příliš drahé. Nevýhodou je, že nemáme zaručené 100% vyčištění. 

Toto čištění lze lépe provádět v servisním centru, kde je k tomu patřičné vybavení. Výměník je však potřeba přepravit. V kvalitních servisních centrech nechají výměník propláchnout déle a dají vám výstupní protokol o měření zanešení před a po čištění viz metoda objemovou zkouškou výše.

Čištění na místě instalace  CIP čerpadlo na čištění Alfa Laval   Čerpadla CIP Alfa Laval

Čištění desek (a případná výměna těsnění)

Pro vyčištění desek je zapotřebí výměník rozebrat, přičemž máme v optimálním případě připravenou novou sadu těsnění. Není totiž jisté, jestli staré těsnění půjde opětovně použít. Samotné čištění probíhá měkkým kartáčem, tlakovou hadicí, čistícím prostředkem a závěrečným oplachem. Až desky oschnou, nainstalujeme těsnění a desky zařadíme jako jeden platepack zpět do výměníku.

Čištění desky vodou a měkkým kartáčemVodní tlakové čištěníČištění čistícími prostředky           Závěrečný oplach vodou          Instalace těsnění 

Toto čištění lze lépe provádět v servisních centrech, kde jsou vybavení nádržemi s kyselinou.

Výměna celého svazku desek

Tato varianta je ze všech možných způsobů čištění nejrychlejší pro samotnou odstávku. Prostě vyměníme celý svazek za nový. Starý svazek je buď vlivem náročné aplikace odkázán k recyklaci nebo jej lze dodatečně vyčistit a dotěsnit. Takový svazek nám pak může sloužit jako záložní pro případy dalších odstávek.

 Svazek desekPlatepack desek

Úkony dle typu výměníku

Mědí pájené výměníky Celonerezové výměníky Skládané výměníky
Pohled termokamerou
(efektivnější u větších výměníků)
Objemová zkouška
(efektivnější u menších výměníků)
CIP - čištění na místě
Čištění desek
Výměna platepacku

 

Vlivy na zanášení

Je správné čistit výměník jednou za deset let nebo jednou za měsíc? Obojí může být správné. Rozhodujícími faktory zanášení výměníku jsou kapaliny, tlaková ztráta, provozní teploty a především náročnost dané aplikace.

Kapaliny

Charakter kapaliny stanoví potřebné konstrukce a materiály deskového výměníku. Solný roztok má třeba destruktivní účinky na nerezovou ocel. Je pak jasné, že výměník musí být z jiného materiálu, třeba z titanu.

Kromě toho lze již podle kapalin poměrně dobře předpovědět rychlost zanášení. Nejčastější a nejobyčejnější kapalinou je voda. A právě voda může mít mnoho parametrů. Tím nejpalčivějším parametrem je tvrdost. Ve tvrdé vodě se tvoří více vodního kamene, který výměník zanáší. Pokud to u dané aplikace lze, tak se doporučuje využívat upravenou vodu. To je ovšem proveditelné pouze v systémech s uzavřenými okruhy.

Tlaková ztráta

 

Stanovení plánu údržby

Pro sestavení plánu údržby je nejdůležitější výchozí interval čištění. Promlouvá zde však mnoho parametrů v závislosti na aplikaci a faktorech s danou aplikací spojených:

Aplikace Kapalina Tlakové ztráty Teploty Závěr Doporučený interval čištění
Vytápění
 • Obě kapaliny bývají zpravidla upravené vody, kde je nízké riziko vzniku vodního kamene.
 • Tlakové ztráty jsou zde kolísavé podle odběru. Sezónní špička je odhadována na 5 % času v roce.
 • Obě strany výměníku mají poměrně vyrovnané průtoky na obou stránách.
 • V plném provozu se maximální teploty pohybují dle návrhu kolem 80-100 °C (někdy i 130 °C).

Pro výměník se jedná o celkem nenáročnou aplikaci. Důležité je, aby byla do sytému napuštěna vhodně upravená voda.

7-12 let
Ohřev TUV
 • Obrovskou nevýhodou v této aplikaci je otevřený okruh (ohřátá voda vytéká ze systému) a tím pádem i neupravená voda. Záleží tedy hodně na parametrech vody v daném regionu.
 • Je zde velký rozdíl mezi průtoky na obou stranách výměníku. Zatímco sekundární okruh pracuje na spádu 10⇒55 °C, tak primární okruh pracuje obvykle na 20°C rozdílu. To má za následek větší zanášení pomalejší strany.
 • Teploty se pohybují obvykle jako u topení. Dochází však k mnohem četnějším prudkým ochlazováním a ohříváním, což napomáhá vzniku vodního kamene.
TUV je bezpochyby jedna z nejnáročnějších aplikací pro deskový výměník. Neupravená voda a vhodné podmínky pro zanášení vodním kamenem jsou hlvaními faktory. Vhodné je sestavení plánu údržby na základě rozboru vody v regionu. 1-3 roky

Stanovením intervalu údržby práce nekončí. Je zapotřebí po prvním servisu stanovit výši zanešení a na základě něho servisní interval ponechat, zkrátit nebo prodloužit.

Predikce životnosti těsnění

Výrobce deskových výměníků má různé nástroje, které pomohou predikovat životnost těsnění. Na obrázku níže je výstup z takového nástroje. Predikci těsnění je možné provádět i zpětně na výměníky, které jsou již v provozu, v případě zájmu nás kontaktujte.

Predikce je ovšem pouhý odhad provedený kalkulátorem na základě parametrů ovlivňující životnost těsnění. Reálný provoz predikovat nelze.

 

Zpět

máte zájem o naše služby? napište nám

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

mapa

Telefon: 545 240 706

E-mail: rothenberger@esl.cz

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Praha

Kyslíková 1984/4,
143 00 Praha

mapa

Servisní technik:
Marek Nejez

Telefon: 545 240 706

E-mail: rothenberger@esl.cz