ESL a.s.
e-shop

Horkovodní výměníková stanice HV VS

Horkovodní výměníková staniceHV VS

Vyrábí topnou vodu pro potřebu ÚT a VZT

Zařízení pracuje s horkou vodou do tlaku 2,5 MPa a do teploty 225oC

Voda je ohřívána při svém průtoku přes deskový výměník Alfa Laval

Má instalované zabezpečovací a měřící armatury dle požadavku ČSN 06 08 30

Přívod horké vody je vybaven havarijní armaturou

Zkracuje dobu montážních prací na stavbě

Lze dodat s autonomním řídícím systémem MaR

Je vybaveno oběhovým čerpadlem topné vody

 

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

HV VS provádí ohřev vody při průtoku přes výměník tepla. U dodávaných výměníkových stanic je pro předání tepla použit deskový výměník Alfa Laval. Tyto výměníky pracují s médiem o teplotě do 225oC a tlaku max. 2,5 MPa.

Při návrhu HV VS je nutno přihlédnout k místním podmínkám a požadavkům projektanta a uživatele.

Tyto podmínky mohou být natolik rozdílné, že nelze jednoznačně určit rozsah dodávky a stupeň vybavení. Každá výměníková stanice vyžaduje individuální posouzení budoucích podmínek provozu a podle toho přizpůsobit konečnou podobu výměníkové stanice.

Běžně jsou výměníkové stanice osazeny kromě výměníku ještě čerpadlem s příslušným čerpacím výkonem, pojistným ventilem DUCO, měřícími prvky a potřebnými uzavíracími a vypouštěcími uzávěry. Standardně je zařízení osazeno prvky pro řídící systém MaRtypu AMIT (viz. Měření a regulace). V případě požadavku na jiný řídící systém MaR, lze tyto prvky zaměnit (řídící ventil s elektropohonem, čidla, …).

Výměníkové stanice jsou dodávány jako kompaktní celek, který se na místě určení pouze dopojí na příslušné rozvody. Dodávka neobsahuje tepelné izolace (kromě výměníku), které je nutné provést až po montáži stanice.

Elektrické zařízení stanice není součástí dodávky HV VS. Při jeho návrhu je nutná součinnost projektanta elektro s projektantem technologie výměníkové stanice.

Návrh typu a velikosti výměníků se provádí dle zadaných vstupních parametrů pomocí počítačového programu výrobce výměníků. Dle zvoleného typu výměníku se provede sestavení celé výměníkové stanice. Z těchto důvodů se i cena za dodávku tvoří individuální kalkulací.

 

ORIENTAČNÍ ROZMĚRY HORKOVODNÍ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE O VÝKONU 100-500kW
Formát Adobe Reader

SCHÉMA ZAPOJENÍ HORKOVODNÍ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE O VÝKONU 100-500kW
Formát Adobe Reader

SCHÉMA ZAPOJENÍ HORKOVODNÍ VÝMĚNÍKOVÉ STANICE O VÝKONU NAD 500kW
Formát Adobe Reader

máte zájem o naše služby? napište nám

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

mapa

Telefon: 545 240 706

E-mail: rothenberger@esl.cz

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Praha

Tiskařská 257/10,
108 00 Praha

mapa

Servisní technik:
Marek Nejez

Telefon: 774 650 896

E-mail: rothenberger@esl.cz