facebook
e-shop

Měření a regulace pro technická zařízení budov

Ovládejte své technologie na dálku.

Porjektování systémů MaR Dodávky a montáž systémů MaR Vizualizace Servis MaR
Projektování Dodávka
a montáž
Vizualizace Servis Podpora Kontakt
  

V dnešní době využívají moderní budovy technologie na komplexní řízení a jejich správu.
Primárním úkolem námi poskytovaných systémů měření a regulace je řízení vzduchotechniky a otopných a chladicích systémů

Projektování systémů měření a regulace

Vzhledem k důrazu, který je kladen na úspory energií, se stávají nezbytnou součástí všech technologických zařízení budov systémy měření a regulace. Tyto systémy, které zajišťují především automatický a ekonomický provoz jednotlivých technologií, navrhujeme na základě dlouholetých zkušeností. Ty využíváme ve váš prospěch již v předprojektové fázi, kdy důkladně zjišťujeme vaše přání a potřeby a posuzujeme je s možnostmi vybraných technologií.

Dodáváme a navrhujeme:

–  úvodní studie,
  projektovou dokumentaci pro stavební povolení,
  zadávací a realizační projektovou dokumentaci,
–  zaznamenáváme veškeré změny do konečné dokumentace,
  zpracováváme návody a manuály pro budoucí obsluhu.

 Projektová dokumentace pro systémy měření a regulace

  

Dodávky a montáž systémů MaR

Tým našich odborníků vám zajistí komplexní dodávku celého systému měření a regulace. Řešení tzv. na klíč zahrnuje:

–  vytvoření projektu,
–  řízení a koordinaci prací,
–  dodávku rozvaděčů,
–  instalaci měřicích a řídicích prvků,
–  instalaci kabelů,
–  revizní zprávu,
–  vývoj řídicího a dispečerského softwaru
–  a konečné oživení a uvedení celé technologie do provozu.

V průběhu řešení celého projektu dbáme na komunikaci s budoucími uživateli systému a technologie a přizpůsobujeme vývoj řídicího a dispečerského softwaru jeho požadavkům. Vývoj software probíhá v týmu zkušených programátorů, kteří patří mezi autorizované pracovníky s certifikací přímo od výrobce řídicích systémů. Při práci se opíráme o dlouholeté zkušenosti s řízením technických a technologických procesů v oboru vytápění, vzduchotechniky a klimatizace (VZT). Odborné znalosti jsme získali i z projektů zaměřených na tvorbu speciálních aplikací. 

Vizualizace pro monitoring a dálkové ovládání technologie

Naši odborníci jsou připraveni vám vytvořit na míru vizualizaci vaší technologie pro vzdálené monitorování a řízení. Při vývoji dbáme na funkční a grafické standardy, aby uživatelské rozhraní bylo co možná nejpřehlednější, srozumitelné a snadno ovladatelné.

Můžete využít klasického řešení na jedno dispečerské stanoviště případně variantně virtuálního dispečinku, který bude umístěn na našem, či případně vašem podnikovém serveru. K výhodám virtuálního dispečinku patří především přístup k technologii odkudkoliv z internetu. Archivovaná data jsou bezpečně uchována a zálohována na serveru a není potřeba zřizovat vyhrazené pracoviště s příslušnou výpočetní a komunikační infrastrukturou.

vizualizace systému měření a regulace

Servis

Naše činnost v oblasti měření a regulace nekončí dodávkou a předáním díla. Pomáháme vám s provozem a mimořádnými událostmi i nadále. Naše servisní středisko zabezpečuje tuto činnost již řadu let ke spokojenosti uživatelů.

 V rámci servisních činností zajišťujeme:

konzultační a technickou podporu,
periodické preventivní servisní prohlídky na základě servisních smluv, pokud jsou požadovány,
operativní servis,
havarijní servis podle dohodnutých podmínek,
aktualizace, nebo upgrade SW pro řídicí systémy.

Více o servisu systémů měření a regulace ZDE >> 

Podpora a konzultační činnost

Poskytujeme vám kompletní poradenství a konzultační činnosti v oblasti techniky energetického hospodářství jakými jsou zejména:

výměníkové stanice (voda – voda, pára – voda),
teplovodní, horkovodní a parní kotelny, včetně zařízení pro BoSP,
kotelny s kogeneračními jednotkami,
redukční stanice páry, úpravny vody, energetické provozovny,
technické a technologické řízení budov. 


Kontakt >>

Ing. Jiří ŠICNER
vedoucí útvaru MaR

t: +420 720 986 992
e: j.sicner@esl.cz

máte zájem o naše služby? napište nám

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

mapa

Telefon: 545 240 706

E-mail: rothenberger@esl.cz

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Praha

Kyslíková 1984/4,
143 00 Praha

mapa

Servisní technik:
Marek Nejez

Telefon: 545 240 706

E-mail: rothenberger@esl.cz