facebook
e-shop

Měření a regulace pro technická zařízení budov

Ovládejte své technologie na dálku. 

 

 

Primárním úkolem námi poskytovaných systémů měření a regulace je řízení vzduchotechniky, otopných a chladicích systémů. V dnešní době využívají moderní bytové i průmyslové budovy technologie na komplexní řízení a jejich správu.

 Projektování systémů měření a regulace

Vzhledem k důrazu, který je kladen na úspory energií, se stávají nezbytnou součástí všech technologických zařízení budov systémy měření a regulace. Tyto systémy, které zajišťují především automatický a ekonomický provoz jednotlivých technologií, navrhujeme na základě dlouholetých zkušeností. Ty využíváme ve váš prospěch již v předprojektové fázi, kdy důkladně zjišťujeme vaše přání a potřeby a posuzujeme je s možnostmi vybraných technologií.

Dodáváme a navrhujeme:

–  úvodní studie,
  projektovou dokumentaci pro stavební povolení,
  zadávací a realizační projektovou dokumentaci,
–  zaznamenáváme veškeré změny do konečné dokumentace,
  zpracováváme návody a manuály pro budoucí obsluhu.

 Projektová dokumentace pro systémy měření a regulace

 

 Dodávky a montáž

Tým našich odborníků vám zajistí komplexní dodávku celého systému měření a regulace. Řešení na klíč zahrnuje:

–  vytvoření projektu,
–  řízení a koordinaci prací,
–  dodávku rozvaděčů,
–  instalaci měřicích a řídicích prvků,
–  instalaci kabelů,
–  revizní zprávu,
–  vývoj řídicího a dispečerského softwaru
–  a konečné oživení a uvedení celé technologie do provozu.

V průběhu řešení celého projektu dbáme na komunikaci s budoucími uživateli systému a technologie a přizpůsobujeme vývoj řídicího a dispečerského softwaru jeho požadavkům. Vývoj software probíhá v týmu zkušených programátorů, kteří patří mezi autorizované pracovníky s certifikací přímo od výrobce řídicích systémů. Při práci se opíráme o dlouholeté zkušenosti s řízením technických a technologických procesů v oboru vytápění, vzduchotechniky a klimatizace (VZT). Odborné znalosti jsme získali i z projektů zaměřených na tvorbu speciálních aplikací.

 

  Vizualizace pro monitoring a dálkové ovládání technologie

Naši odborníci jsou připraveni vám vytvořit na míru vizualizaci vaší technologie pro vzdálené monitorování a řízení. Při vývoji dbáme na funkční a grafické standardy, aby uživatelské rozhraní bylo co možná nejpřehlednější, srozumitelné a snadno ovladatelné. Můžete využít klasického řešení na jedno dispečerské stanoviště případně variantně virtuálního dispečinku, který bude umístěn na našem, či případně vašem podnikovém serveru. K výhodám virtuálního dispečinku patří především přístup k technologii odkudkoliv z internetu. Archivovaná data jsou bezpečně uchována a zálohována na serveru a není potřeba zřizovat vyhrazené pracoviště s příslušnou výpočetní a komunikační infrastrukturou.

vizualizace systému měření a regulace

 

  Servis, podpora a konzultační činnost

Naše činnost v oblasti měření a regulace nekončí dodávkou a předáním díla. Pomáháme vám s provozem a mimořádnými událostmi i nadále. Naše servisní středisko zabezpečuje tuto činnost již řadu let ke spokojenosti uživatelů.

 V rámci servisních činností zajišťujeme:

konzultační a technickou podporu,
periodické preventivní servisní prohlídky na základě servisních smluv, pokud jsou požadovány,
operativní servis,
havarijní servis podle dohodnutých podmínek,
aktualizace, nebo upgrade SW pro řídicí systémy.

Poskytujeme vám kompletní poradenství a konzultační činnosti v oblasti techniky energetického hospodářství jakými jsou zejména:

výměníkové stanice (voda – voda, pára – voda),
teplovodní, horkovodní a parní kotelny, včetně zařízení pro BoSP,
kotelny s kogeneračními jednotkami,
redukční stanice páry, úpravny vody, energetické provozovny,
technické a technologické řízení budov.

Vždy se snažíme využít našich zkušeností nabytých z předchozích realizací tak, aby námi poskytované informace vám byly maximálně k užitku.

 

Kontakt

Dukelská třída 249/69
614 00 Brno

Ing. Jiří Šicner

t: +420 720 986 992
e: j.sicner@esl.cz

 

máte zájem o naše služby? napište nám

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

mapa

Telefon: 545 240 706

E-mail: rothenberger@esl.cz

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Praha

Tiskařská 257/10,
108 00 Praha

mapa

Servisní technik:
Marek Nejez

Telefon: 545 240 706

E-mail: rothenberger@esl.cz