facebook
e-shop

O nás

Tomu, co děláme, skutečně rozumíme

Již od roku 1993 se věnujeme navrhování, a hlavně realizování systémů vybraných technických zařízení budov. Naší filozofií je autenticita a vzájemná důvěra s obchodními partnery. Snažíme se dodržovat tradiční hodnoty, fungovat jednoduše a efektivně. Řídíme se mottem: „Udělat práci jednou, ale kvalitně, je v konečném důsledku efektivnější, rychlejší a mnohem levnější.“

Ing. Ladislav Lněníček
Zakladatel firmy E S L, a.s.

 

HISTORIE

Je rok 1992 a živnostenský úřad vydává živnostenský list na jméno Ing. Ladislav Lněníček. Obor podnikání je topenářství, instalatérství. V roce 1994 se rozšiřují možnosti spolupráce v Rusku. Zdejší podmínky vyžadují založení právnické osoby, a tak 1. srpna 1995 vznikla akciová společnost E S L, a.s. Hlavními činnostmi společnosti jsou montážní práce prováděných instalací technických zařízení budov, především oboru ústředního vytápění, zdravotně-technických a plynovodních instalací.

firma ESL v Brně

 

Další rozvoj a rozšiřování aktivit

Vzhledem k potřebě vykonávat v oblasti instalací technických zařízení budov komplexnější služby a dodávky, rozšiřujeme postupně své činnosti o obory elektroinstalací, ale především systémy měření a regulací.

V roce 2000 úspěšně zavádíme systém řízení jakosti dle ISO 9001. Certifikační společností byla DNV (Det Norske Veritas). Tato certifikace přináší veškerým procesům uvnitř i vně společnosti jednotný a transparentní rámec, který se okamžitě projevuje zejména při řešení projektů větších rozsahů.

Na počátku roku 2000 dochází k významnému rozšíření obchodní činnosti. Obchodní oddělení firmy zajišťuje kromě marketingových služeb pro E S L, a.s. i maloobchodní a velkoobchodní prodej topenářského a instalatérského zboží.

V průběhu roku 2003 budujeme vlastní dílnu řemesel, kde vyrábíme na míru výrobky z černých materiálů. Ta byla v roce 2013 kompletně modernizována, vybavena novými CNC stroji a zavedena výroba a zpracování nerezových materiálů.

V dubnu 2009 slavnostně otvíráme školicí centrum společnosti, v němž pořádáme pravidelná školení a kurzy pro zvýšení profesní kvalifikace a další rozvoj nejen vlastních pracovníků společnosti, ale i partnerských firem.

 Vývoj

Každý výzkumný a vývojový projekt je takový velký sen, který se plní díky mnoha hodinám usilovné práce celého týmu.

Práce v našem oboru nás motivuje k tomu se neustále vzdělávat a hledat nové cesty, jak zdokonalit naše produkty. V tom nám velmi pomáhá spolupráce s předními českými technickými univerzitami. Díky vlastnímu výzkumu a vývoji si můžeme být jistí, že naši klienti vždy dostanou to nejúčinnější možné řešení.

Vaše spokojenost dává naší práci smysl.

  Politika kvality

Trvalá prosperita firmy vychází z vize:

Strategickým záměrem E S L, a.s. v souladu se stanovenou vizí společnosti je navrhování, výroba, dodávky a zajišťování servisu produktů a služeb zejména v oblasti technických a technologických zařízení budov, podle potřeb a požadavků našich zákazníků, při neustálém zvyšování kvality.

K naplňování této vize přijala společnost opatření:

Společnost E S L, a.s. neustále hledá co nejefektivnější cesty a nástroje na zrychlení, zpřesnění a zkvalitnění poznání potřeb zákazníků a všech svých činností, za což nese odpovědnost každý ze zaměstnanců společnosti.

Vedení společnosti s vědomím odpovědnosti za poskytovanou kvalitu svých služeb a produktů osobně odpovídá za vhodné nastavení a rozvoj systému zabezpečení kvality a za vytvoření podmínek k jeho neustálému zlepšování. Současně se společnost zavazuje k plnění všech právních předpisů a příslušných požadavků.

Společnost je tak kvalitní, jak kvalitní a odborně zdatné má své zaměstnance. E S L, a.s. proto zabezpečuje zvyšování odborné a jazykové úrovně na všech úrovních, rozvíjí a udržuje firemní kulturu jako základ spokojenosti a produktivity všech svých zaměstnanců.

Do celkového systému kvality jsou zahrnuti všichni externí poskytovatelé, od kterých vyžadujeme prokázání kvality dodávaných produktů a služeb. Současně jsou pro zvyšování kvality důležité i požadavky zákazníků.

Naplňování této politiky je odvozeno od společného úsilí všech zaměstnanců společnosti E S L, a.s., podpořeného angažovaností a aktivním zapojením na všech úrovních řízení.

Účinnost je dána dnem vyhlášení.

Etický kodex

Žijeme našimi hodnotami

Ve společnosti E S L, a.s. klademe důraz na vystupování a mezilidské vztahy, a to nejen na pracovišti, ale i směrem do okolí firmy. Považujeme to za základní povinnost každého z nás. Všichni zaměstnanci firmy se těmito zásadami řídí a tím také tvoří vnější povědomí o naší společnosti.

Společnost E S L, a.s. se proto rozhodla vydat tyto obecně platné zásady písemně, aby tak usnadnila jejich šíření a umožnila zavádění těchto pravidel mezi všechny její členy.

Při naplňování naší vize a cílů promítáme naše hodnoty do všech rozhodnutí, která činíme.

Žádné polovičatosti. Žádné výjimky. Žádné výmluvy.

Celé znění etického kodexu zde >>>

Certifikáty

Víme, že je stále potřeba se učit a posouvat, abychom vám mohli přinášet jen ta nejlepší řešení. 

Certifikáty kvality

 Certifikát systému řízení ISO 9001 

Potvrzení o způsobilosti přenosu značení

Osvědčení o způsobilosti dodavatele

Oficiální distributor

Certifikovaný partner Alfa Laval

Certifikát AMIT

Certifikát DUCO

 Servisní partner

Autorizovaný servisní partner Alfa Laval Servisní partner ROTHENBERGER - Šimka Servisní partner ROTHENBERGER - Nejez

Certifikáty výroby