E S L, a. s.

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

telefon: 545 212 418

email: esl@esl.cz

Facebook

Google+

YouTube

tel.: +420 517 071 222

e-mail: l.simka@esl.cz


Kontaktujte nás

Jméno *:
Telefon:
E-mail *:
Zpráva *:

Historie

VÝZNAMNÉ MILNÍKY

1995 - založena akciová společnost E S L, a.s.
2000 - otevřen maloobchod
2000 - implementace systému jakosti ISO 9001
2003 - výstavba vlastní řemeslné dílny
2009 - otevřeno školicí centrum
2010 - zahájen první výzkumně-vývojový projekt
2013 - otevření výzkumně-vývojového centra
modernizace dílny, vybavení CNC stroji
2014 - certifikovaný partner Alfa Laval
zahájení výroby skládaných výměníků

Je rok 1992 a živnostenský úřad vydává živnostenský list na jméno Ing. Ladislav Lněníček. Obor podnikání je topenářství, instalatérství. V roce 1994 se rozšiřují možnosti spolupráce v Rusku. Zdejší podmínky vyžadují založení právnické osoby, a tak 1. srpna 1995 vznikla akciová společnost E S L, a.s. Hlavními činnostmi společnosti jsou montážní práce prováděných instalací technických zařízení budov, především oboru ústředního vytápění, zdravotně-technických a plynovodních instalací.

Další rozvoj a rozšiřování vlastních aktivit

Vzhledem k potřebě vykonávat v oblasti instalací technických zařízení budov komplexnější služby a dodávky, rozšiřujeme postupně své činnosti o obory elektroinstalací, ale především systémy měření a regulací.

V roce 2000 úspěšně zavádíme systém řízení jakosti dle ISO 9001. Certifikační společností byla DNV (Det Norske Veritas). Tato certifikace přináší veškerým procesům uvnitř i vně společnosti jednotný a transparentní rámec, který se okamžitě projevuje zejména při řešení projektů větších rozsahů.

Na počátku roku 2000 dochází k významnému rozšíření obchodní činnosti. Obchodní oddělení firmy zajišťuje kromě marketingových služeb pro E S L, a.s. i maloobchodní a velkoobchodní prodej topenářského a instalatérského zboží.

V průběhu roku 2003 budujeme vlastní dílnu řemesel, kde vyrábíme na míru výrobky z černých materiálů. Ta byla v roce 2013 kompletně modernizována, vybavena novými CNC stroji a zavedena výroba a zpracování nerezových materiálů.

V dubnu 2009 slavnostně otvíráme školicí centrum společnosti, v němž pořádáme pravidelná školení a kurzy pro zvýšení profesní kvalifikace a další rozvoj nejen vlastních pracovníků společnosti, ale i partnerských firem.

Vývoj a výzkum - zajímavé a perspektivní činnosti

V roce 2010 zahajujeme první výzkumně-vývojový projekte s názvem Výzkum a vývoj vyvíječe čisté páry s deskovým výměníkem, který byl úspěšně ukončen koncem roku 2013. Jeho výsledkem je zařízení pro výrobu čisté páry STEAMEX.

Ve spolupráci se společností Baumann a fakultou elektrokomunikačních technologií VUT Brno jsme v roce 2013 pracovali na projektu s názvem Nízkoteplotní alkalický palivový článek o výkonu 5kW pro stacionární aplikace. Jeho výsledkem je prototyp tohoto zařízení.

Dalším významným projektem je vývoj pomůcky pro praktické vyučování technických středních škol a další rekvalifikaci pracovníků s názvem Interaktivní výukový systém INVYSYS. Ten byl v červnu 2015 oceněn v prestižní soutěži Cena Francouzsko-české obchodní komory jako nejlepší projekt v kategorii Inovátor v oblasti středního odborného vzdělávání.

V reakci na výzkumně-vývojové projekty v roce 2010 začala výstavba vlastního výzkumně-vývojového centra. Centrum bylo úspěšně dokončeno a zkolaudováno na jaře roku 2013.

Významné spolupráce

V roce 2013 se stáváme  autorizovaným servisním partnerem firmy Rothenberger pro střední Evropu a zakládáme vlastní servisní středisko pro nástroje a nářadí Rothenberger v Brně. Současně prohlubujeme spolupráci se společností Alfa Laval, která nám uděluje titul certifikovaný partner a autorizovaný servisní partner pro Českou republiku. Připravujeme nové prostory pro výrobu skládaných výměníků z komponent Alfa Laval a jako jediná společnost v české republice tuto výrobu úspěšně zavádíme.

Dnes…

V současnosti se věnujeme především…

  • návrhům, realizacím a servisu systémů technických a technologických zařízení budov,
  • zakázkové výrobě z černých i nerezových materiálů,
  • prodeji, půjčovně a servisu nástrojů a nářadí Rothenberger,
  • výrobě skládaných výměníků, prodeji a servisu deskových i skládaných výměníků Alfa Laval,
  • návrhům, výrobě a montážím systémů pro výrobu čisté páry s vyvíječem čisté páry STEAMEX,
  • návrhům, výrobě a montážím Interaktivního výukového systému INVYSYS.

A co bude dál E S L, a.s.?

Máme zákazníky, nápady, ale především pracovité a schopné spolupracovníky a před sebou … další práci…

Skvělá budoucnost, když můžeme spolu s Vámi… a dalšími významnými partnery jako je Hospodářská komora ČR, Vysoké učení technické v Brně aj. spolupracovat a tvořit.

EU
PROJEKTY EU
ČSTZB Steril Logo