icon icon
icon0

Vizualizace pro monitoring a dálkové ovládání technologie

Naši odborníci jsou připraveni vám vytvořit na míru vizualizaci vaší technologie pro vzdálené monitorování a řízení. Při vývoji dbáme na funkční a grafické standardy, aby uživatelské rozhraní bylo co možná nejpřehlednější, srozumitelné a snadno ovladatelné.

Můžete využít klasického řešení na jedno dispečerské stanoviště případně variantně virtuálního dispečinku, který bude umístěn na našem, či případně vašem podnikovém serveru. K výhodám virtuálního dispečinku patří především přístup k technologii odkudkoliv z internetu. Archivovaná data jsou bezpečně uchována a zálohována na serveru a není potřeba zřizovat vyhrazené pracoviště s příslušnou výpočetní
a komunikační infrastrukturou.

https://esl.cz/

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

icon markerDukelská třída 247/69
614 00 Brno

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Servisní centrum pro ROTHENBERGER PRAHA

icon markerKyslíková 1984/4,
143 00 Praha

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Měření a regulace pro technická zařízení budov

V dnešní době využívají moderní budovy technologie na komplexní řízení a jejich správu.
Primárním úkolem námi poskytovaných systémů měření a regulace je řízení vzduchotechniky a otopných a chladicích systémů.

Projektování systémů měření a regulace

Vzhledem k důrazu, který je kladen na úspory energií, se stávají nezbytnou součástí všech technologických zařízení budov systémy měření a regulace. Tyto systémy, které zajišťují především automatický a ekonomický provoz jednotlivých technologií, navrhujeme na základě dlouholetých zkušeností. Ty využíváme ve váš prospěch již v předprojektové fázi, kdy důkladně zjišťujeme vaše přání a potřeby a posuzujeme je s možnostmi vybraných technologií.

Dodáváme a navrhujeme:

 • úvodní studie
 • projektovou dokumentaci pro stavební povolení
 • zadávací a realizační projektovou dokumentaci
 • zaznamenáváme veškeré změny do konečné dokumentace
 • zpracováváme návody a manuály pro budoucí obsluhu
Měření a regulace pro technická zařízení budov

Dodávky a montáž systémů MaR

Tým našich odborníků vám zajistí komplexní dodávku celého systému měření a regulace. Řešení tzv. na klíč zahrnuje:

 • vytvoření projektu
 • řízení a koordinaci prací
 • dodávku rozvaděčů
 • instalaci měřicích a řídicích prvků
 • instalaci kabelů
 • revizní zprávu
 • vývoj řídicího a dispečerského softwaru
 • a konečné oživení a uvedení celé technologie do provozu

V průběhu řešení celého projektu dbáme na komunikaci s budoucími uživateli systému a technologie a přizpůsobujeme vývoj řídicího a dispečerského softwaru jeho požadavkům. Vývoj software probíhá v týmu zkušených programátorů, kteří patří mezi autorizované pracovníky s certifikací přímo od výrobce řídicích systémů. Při práci se opíráme o dlouholeté zkušenosti s řízením technických a technologických procesů v oboru vytápění, vzduchotechniky a klimatizace (VZT). Odborné znalosti jsme získali i z projektů zaměřených na tvorbu speciálních aplikací. 

Vizualizace pro monitoring a dálkové ovládání technologie

Naši odborníci jsou připraveni vám vytvořit na míru vizualizaci vaší technologie pro vzdálené monitorování a řízení. Při vývoji dbáme na funkční a grafické standardy, aby uživatelské rozhraní bylo co možná nejpřehlednější, srozumitelné a snadno ovladatelné.

Můžete využít klasického řešení na jedno dispečerské stanoviště případně variantně virtuálního dispečinku, který bude umístěn na našem, či případně vašem podnikovém serveru. K výhodám virtuálního dispečinku patří především přístup k technologii odkudkoliv z internetu. Archivovaná data jsou bezpečně uchována a zálohována na serveru a není potřeba zřizovat vyhrazené pracoviště s příslušnou výpočetní a komunikační infrastrukturou.

Servis

Naše činnost v oblasti měření a regulace nekončí dodávkou a předáním díla. Pomáháme vám s provozem a mimořádnými událostmi i nadále. Naše servisní středisko zabezpečuje tuto činnost již řadu let ke spokojenosti uživatelů.

 V rámci servisních činností zajišťujeme:

 • konzultační a technickou podporu
 • periodické preventivní servisní prohlídky na základě servisních smluv, pokud jsou požadovány
 • operativní servis
 • havarijní servis podle dohodnutých podmínek
 • aktualizace, nebo upgrade SW pro řídicí systémy

Více o servisu systémů měření a regulace ZDE >> 

Podpora a konzultační činnost

Poskytujeme vám kompletní poradenství a konzultační činnosti v oblasti techniky energetického hospodářství jakými jsou zejména:

 • výměníkové stanice (voda – voda, pára – voda)
 • teplovodní, horkovodní a parní kotelny, včetně zařízení pro BoSP
 • kotelny s kogeneračními jednotkami
 • redukční stanice páry, úpravny vody, energetické provozovny
 • technické a technologické řízení budov
Jiří Šicner

Jiří Šicner

Vedoucí útvaru MaR

Nejsme jen obchod

Poskytujeme komplexní služby od návrhů a realizace technických zařízení budov a MaR, až po výroby technologických prvků nebo prodeje a servisu specializovaných produktů.

Jsme vám k dispozici

Vyberte si na které z poboček nás navštívíte, nebo nás rovnou kontaktujte nevíte-li si s něčím rady:

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Telefon:+420 545 240 706

mail:rothenberger@esl.cz

Servisní centrum pro ROTHENBERGER PRAHA

Servisní centrum pro ROTHENBERGER PRAHA

Kyslíková 1984/4,
143 00 Praha

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Telefon:+420 545 240 706

mail:rothenberger@esl.cz