icon icon
icon0

Vizualizace pro monitoring a dálkové ovládání technologie

Naši odborníci jsou připraveni vám vytvořit na míru vizualizaci vaší technologie pro vzdálené monitorování a řízení. Při vývoji dbáme na funkční a grafické standardy, aby uživatelské rozhraní bylo co možná nejpřehlednější, srozumitelné a snadno ovladatelné.

Můžete využít klasického řešení na jedno dispečerské stanoviště případně variantně virtuálního dispečinku, který bude umístěn na našem, či případně vašem podnikovém serveru. K výhodám virtuálního dispečinku patří především přístup k technologii odkudkoliv z internetu. Archivovaná data jsou bezpečně uchována a zálohována na serveru a není potřeba zřizovat vyhrazené pracoviště s příslušnou výpočetní
a komunikační infrastrukturou.

https://esl.cz/

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

icon markerDukelská třída 247/69
614 00 Brno

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Servisní centrum pro ROTHENBERGER PRAHA

icon markerKyslíková 1984/4,
143 00 Praha

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Servis kotelen a výměníkových stanic

Operativní servis

V případě havárie nebo výpadku technologií vám zajistíme rychlý odborný servisní zásah. Kontaktujte nás na čísle +420 777 650 860, e-mailem na servis@esl.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Havarijní služby:

 • Havarijní zásahy a opravy kotelen, výměníkových stanic a jiných systémů TZB
 • Řešení havárijí s možností zprovoznění kotelny, výměníkové stanice či jiného zařízení v provizorním režimu
 • Opravy v oblasti vody, topení, plynoinstalace, elektroinstalace, parovodů, kondenzátního hospodářství, měření a regulace
 • Zajištění odborných techniků na certifikovaná zařízení (spolupráce se servisními techniky: Wolf, Pumpa, Aquaproduct, aj.)

Revize:

 • Zajištění revizí plynových zařízení, tlakových nádob, elektrických zařízení, komínů a spalinových cest
 • Odborné prohlídky a posouzení stavu provozovaného zařízení
 • Ověření funkčnosti stávajicích systémů
 • Ověření způsobu provozování stávajících zařízení podle skutečných hodnot (Projektové hodnoty po letech provozu mnohdy neodpovídají, změna teploty, tlaku atd.)
 • Prevence předcházení problémům

Prevence:

 • Možnosti výpočtu a navržení vhodných regulačních prvků
 • Odborné konzultace a rady v oblasti energetických úspor
 • Preventivní prohlídky a údržba zařízení před a po topné sezóně

 

Servis kotelen a výměníkových stanic

Preventivní servis

Pro ekonomicky výhodný, efektivní a bezpečný provoz bez výpadků provozu je nejlepší pravidelný servis zařízení. Pro naplnění legislativních požadavků na provoz technických zařízení, vám v rámci servisní smlouvy vám zajistíme tyto okruhy servisních činností:

 • Servisní úkony BOsB, plynový kotel a jeho součásti
 • Servisní úkony pro plynovou instalaci strojovny
 • Servisní úkony pro tlaková zařízení strojovny
 • Servisní úkony pro elektrickou instalaci a MaR
 • Servisní úkony pro zařízení strojovny páry
 • Servisní úkony pro úpravnu vody
 • Servisní úkony pro spalinové cesty a komín
 • Servisní úkony pro legislativu a další požadavky související s provozem
 • Další okruhy servisních úkonů dle platných zákonných požadavků, nařízení vlády a požadavků na správnou funkci instalovaného zařízení

Výhody preventivního servisu

 • Minimální náklady na vlastní lidské zdroje při údržbě zařízení.
 • Bezporuchový chod zařízení – nižší náklady na opravu či výměnu.
 • Dodržení hygienických předpisů, kvalitní mikroklima ve vašich prostorách – zabezpečení příjemných podmínek k vysokému výkonu zaměstnanců a technologií.
 • Ochrana vašich investic, zajištění dlouhodobého a spolehlivého provozu.
 • Hospodárný provoz z hlediska úspory energií.
 • Zamezení ztrát vzniklých výpadkem zařízení, např. při přerušení výroby.
 • U nevyhovujících zařízení provedení včasné repase, včetně technického posouzení, dokladové části a následné realizace.

Kontakt - servis TZB

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

Petr Lyko

t: +420 777 650 860
e: servis@esl.cz

Petr Lyko

Petr Lyko

Vedoucí útvaru servisu

Nejsme jen obchod

Poskytujeme komplexní služby od návrhů a realizace technických zařízení budov a MaR, až po výroby technologických prvků nebo prodeje a servisu specializovaných produktů.

Jsme vám k dispozici

Vyberte si na které z poboček nás navštívíte, nebo nás rovnou kontaktujte nevíte-li si s něčím rady:

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Telefon:+420 545 240 706

mail:rothenberger@esl.cz

Servisní centrum pro ROTHENBERGER PRAHA

Servisní centrum pro ROTHENBERGER PRAHA

Kyslíková 1984/4,
143 00 Praha

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Telefon:+420 545 240 706

mail:rothenberger@esl.cz