facebook
e-shop

Servis kotelen a výměníkových stanic

Pro bezproblémový provoz.

Záruční, pozáruční i preventivní servis zdrojů tepla, výměníkových stanic, chlazení a dalších systémů technických zařízení budov (TZB).

Operativní servis

V případě havárie nebo výpadku technologií vám zajistíme rychlý odborný servisní zásah. Kontaktujte nás na čísle +420 777 650 860, e-mailem na servis@esl.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

  

Jak postupujeme při servisním zásahu 

1/ servisní technik na místě zjistí vzniklé závady a poruchy při provozu 

2/ odstraní jednodušší závady

3/ při poruchách zařízení, kde jsou nutné opravy nebo výměny dílů, 
    vám připravíme cenovou kalkulaci

4/ na základě odsouhlasené kalkulace provede technik servisní výkon

5/ podle závažnosti vzniklé závady, možnost zprovoznění kotelny v nouzovém režimu

postup servisu

 

Preventivní — pravidelný servis

Pro ekonomicky výhodný, efektivní a bezpečný provoz bez výpadků provozu je nejlepší pravidelný servis zařízení. Pro naplnění legislativních požadavků na provoz technických zařízení, vám v rámci servisní smlouvy vám zajistíme tyto okruhy servisních činností:

– Servisní úkony BOsB, plynový kotel a jeho součásti
(Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, …)
– Servisní úkony pro plynovou instalaci strojovny
(Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, Vyhláška č. 91/1993 Sb. k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách)
– Servisní úkony pro tlaková zařízení strojovny
(Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a zajištení jejich bezpečnosti, ČSN 69 0012 Tlakové nádoby stabilní - provozní požadavky)
– Servisní úkony pro elektrickou instalaci a MaR
(Vyhláška č. 378/2001 Sb., Požadavky na bezpečný provoz technických zařízení)
– Servisní úkony pro zařízení strojovny páry
(ČSN 13 0108 Provoz a údržba potrubí)
 Servisní úkony pro úpravnu vody
(Vyhláška č. 378/2001 Sb., Požadavky na bezpečný provoz technických zařízení)
– Servisní úkony pro spalinové cesty a komín
(Vyhláška č. 34/2016 Sb., Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty)
– Servisní úkony pro legislativu a další požadavky  související s provozem (Nařízení vlády č. 295/2011, vyhlášky)
– Další okruhy servisních úkonů dle platných zákonných požadavků, nařízení vlády a požadavků na správnou funkci instalovaného zařízení 

 

Částečný výtah ze skutečně zpracovaného plánu servisních činností:plán servisních činností

 

Výhody preventivního servisu

 Minimální náklady na vlastní lidské zdroje při údržbě zařízení.
Bezporuchový chod zařízení – nižší náklady na opravu či výměnu.
Dodržení hygienických předpisů, kvalitní mikroklima ve vašich prostorách – zabezpečení příjemných podmínek k vysokému výkonu zaměstnanců a technologií.
Ochrana vašich investic, zajištění dlouhodobého a spolehlivého provozu.
Hospodárný provoz z hlediska úspory energií.
Zamezení ztrát vzniklých výpadkem zařízení, např. při přerušení výroby.
U nevyhovujících zařízení provedení včasné repase, včetně technického posouzení, dokladové části a následné realizace.

 

Další služby

Mimo operativního a preventivního servisu pro vám zajistíme další činnosti týkající se technickckých zařízení jako jsou regulace systémů ústředního topení, revize nebo preventivní prohlídky zařízení před a po topné sezóně.

Regulace systémů ústředního topení

Revize tlakových nádob, plynových zařízení, elektrických zařízení, komínů a spalinových cest

Preventivní prohlídky a údržba zařízení před a po topné sezóně

 

Technická podpora

Potřebujete poradit? Obraťte se na naše techniky.

 

Kontakt

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

Petr Lyko

t: +420 777 650 860
e: servis@esl.cz

máte zájem o naše služby? napište nám

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

mapa

Telefon: 545 240 706

E-mail: rothenberger@esl.cz

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Praha

Kyslíková 1984/4,
143 00 Praha

mapa

Servisní technik:
Marek Nejez

Telefon: 545 240 706

E-mail: rothenberger@esl.cz