icon icon
icon0

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

icon markerDukelská třída 247/69
614 00 Brno

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Servisní centrum pro ROTHENBERGER PRAHA

icon markerKyslíková 1984/4,
143 00 Praha

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Ochranný oddělovací modul kotlového okruhu – OMKO

Použití a funkce

OMKO je zařízení, které slouží k oddělení kotlového okruhu od systému ústředního vytápění. Umisťuje se do kotelen, kde pomocí výměníku tepla (talkově nezávisle) umožňuje vytvoření krátkého kotlového okruhu s náplní kotlové vody splňující předepsané parametry dle podmínek ČSN a dodržení požadavků výrobce kotlů na kvalitu kotlové vody. Pro předávání tepla z kotlového okruhu do systému ústředního vytápění je použit skládaný deskový výměník tepla.

Popis zařízení

Základem ochranného oddělovací modulu je deskový skládaný výměník, který umožňuje tlakově nezávislé oddělení okruhů, tj. kotlového od sekundárního okruhu - sytému ústředního vytápění. Je vždy navrženo na konkrétní řešení (definovány tlakové, průtokové, a výkonové parametry). Umožňuje zajistit požadovaný tlak, ale především kvalitu vody v krátkém kotlovém okruhu. Pro možnost snadného dopojení i servisu je oddělovací modul na výstupu vybaven uzavíracími armaturami. Cirkulaci v kotlovém okruhu zajišťuje teplovodní oběhové  čerpadlo. Modul je dle individuálního požadavku vytvořen i s možností měření tepla dodávaného s plynového kotle a prvky pro systém MaR s vazbou na zdroj tepla. Okruh vytápění je pak možné regulovat pomocí elektronicky ovládané klapy. Jako ochrana čerpadla i výměníku tepla jsou na obou větvích osazeny filtry. Kompaktní zařízení  je umístěno na ocelovém rámu, což usnadňuje přepravu a manipulaci v místě montáže. Nastavitelné rektifikační šrouby  umožní eliminovat nerovnosti podlahy.

Oddělovací modul může být  opatřen samostatným elektrickým rozvaděčem s připojením instalovaných elektrických zařízení.

OMKO obsahuje zejména tyto prvky:

 • Oběhové čerpadlo
 • Skládaný deskový výměník
 • Montážní rám ocelový
 • Mezipřírubové uzavírací klapky
 • Přírubové filtry
 • Kulové uzávěry
 • Zpětný ventil
 • Mezipřírubová uzavírací klapka s pohonem
 • Teploměry
 • Tlakoměry
 • Návarky
 • Tepelná izolace
Zařízení OMKO, které odděluje kotlový okruh
Ervin Dohnálek

Ervin Dohnálek

Vedoucí obchodu

Nejsme jen obchod

Poskytujeme komplexní služby od návrhů a realizace technických zařízení budov a MaR, až po výroby technologických prvků nebo prodeje a servisu specializovaných produktů.

Jsme vám k dispozici

Vyberte si na které z poboček nás navštívíte, nebo nás rovnou kontaktujte nevíte-li si s něčím rady:

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Telefon:+420 545 240 706

mail:rothenberger@esl.cz

Servisní centrum pro ROTHENBERGER PRAHA

Servisní centrum pro ROTHENBERGER PRAHA

Kyslíková 1984/4,
143 00 Praha

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Telefon:+420 545 240 706

mail:rothenberger@esl.cz