e-shop

O nás

Tomu, co děláme, skutečně rozumíme

Již od roku 1993 se věnujeme navrhování a hlavně realizování systémů vybraných technických zařízení budov. Naší filozofií je autenticita a vzájemná důvěra s obchodními partnery. Snažíme se dodržovat tradiční hodnoty, fungovat jednoduše a efektivně. Řídíme se mottem: „Udělat práci jednou, ale kvalitně, je v konečném důsledku efektivnější, rychlejší a mnohem levnější.“

Ing. Ladislav Lněníček
Zakladatel firmy E S L, a.s.

 

HISTORIE

Je rok 1992 a živnostenský úřad vydává živnostenský list na jméno Ing. Ladislav Lněníček. Obor podnikání je topenářství, instalatérství. V roce 1994 se rozšiřují možnosti spolupráce v Rusku. Zdejší podmínky vyžadují založení právnické osoby, a tak 1. srpna 1995 vznikla akciová společnost E S L, a.s. Hlavními činnostmi společnosti jsou montážní práce prováděných instalací technických zařízení budov, především oboru ústředního vytápění, zdravotně-technických a plynovodních instalací.

 

 

Další rozvoj a rozšiřování aktivit

Vzhledem k potřebě vykonávat v oblasti instalací technických zařízení budov komplexnější služby a dodávky, rozšiřujeme postupně své činnosti o obory elektroinstalací, ale především systémy měření a regulací.

V roce 2000 úspěšně zavádíme systém řízení jakosti dle ISO 9001. Certifikační společností byla DNV (Det Norske Veritas). Tato certifikace přináší veškerým procesům uvnitř i vně společnosti jednotný a transparentní rámec, který se okamžitě projevuje zejména při řešení projektů větších rozsahů.

Na počátku roku 2000 dochází k významnému rozšíření obchodní činnosti. Obchodní oddělení firmy zajišťuje kromě marketingových služeb pro E S L, a.s. i maloobchodní a velkoobchodní prodej topenářského a instalatérského zboží.

V průběhu roku 2003 budujeme vlastní dílnu řemesel, kde vyrábíme na míru výrobky z černých materiálů. Ta byla v roce 2013 kompletně modernizována, vybavena novými CNC stroji a zavedena výroba a zpracování nerezových materiálů.

V dubnu 2009 slavnostně otvíráme školicí centrum společnosti, v němž pořádáme pravidelná školení a kurzy pro zvýšení profesní kvalifikace a další rozvoj nejen vlastních pracovníků společnosti, ale i partnerských firem.

 

 

Vývoj

Každý výzkumný a vývojový projekt je takový velký sen, který se plní díy mnoha hodinám usilovné práce celého týmu.

Práce v našem oboru nás motivuje k tomu se neustále vzdělávat a hledat nové cesty, jak zdokonalit naše produkty. V tom nám velmi pomáhá spolupráce s předními českými technickými univerzitami. Díky vlastnímu výzkumu a vývoji si můžeme být jistí, že naši klienti vždy dostanou to nejúčinnější možné řešení.

Vaše spokojenost dává naší práci smysl.

 

Politika kvality

Trvalá prosperita firmy vychází z vize:

Strategickým záměrem E S L, a.s. v souladu se stanovenou vizí společnosti je navrhování, výroba, dodávky a zajišťování servisu produktů a služeb zejména v oblasti technických a technologických zařízení budov, podle potřeb a požadavků našich zákazníků, při neustálém zvyšování kvality.

K naplňování této vize přijala společnost opatření:

Společnost E S L, a.s. neustále hledá co nejefektivnější cesty a nástroje na zrychlení, zpřesnění a zkvalitnění poznání potřeb zákazníků a všech svých činností, za což nese odpovědnost každý ze zaměstnanců společnosti.

Vedení společnosti s vědomím odpovědnosti za poskytovanou kvalitu svých služeb a produktů osobně odpovídá za vhodné nastavení a rozvoj systému zabezpečení kvality a za vytvoření podmínek k jeho neustálému zlepšování. Současně se společnost zavazuje k plnění všech právních předpisů a příslušných požadavků.

Společnost je tak kvalitní, jak kvalitní a odborně zdatné má své zaměstnance. E S L, a.s. proto zabezpečuje zvyšování odborné a jazykové úrovně na všech úrovních, rozvíjí a udržuje firemní kulturu jako základ spokojenosti a produktivity všech svých zaměstnanců.

Do celkového systému kvality jsou zahrnuti všichni externí poskytovatelé, od kterých vyžadujeme prokázání kvality dodávaných produktů a služeb. Neustálým zvyšováním kvality služeb chce společnost E S L, a.s. být mezi nejlepšími ve svém oboru v ČR, ale i v zahraničí, s cílem udržet a posilovat své postavení na trhu.

Naplňování této politiky je odvozeno od společného úsilí všech zaměstnanců společnosti E S L, a.s., podpořeného angažovaností a aktivním zapojením na všech úrovních řízení.

Účinnost je dána dnem vyhlášení.

 

Certifikáty

Víme, že je stále potřeba se učit a posouvat, abychom vám mohli přinášet jen ta nejlepší řešení. 

Certifikáty kvality:

 Certifikát systému řízení ISO 9001 

Potvrzení o způsobilosti přenosu značení

Oficiální distributor:

Certifikovaný partner Alfa Laval

Certifikát AMIT

Certifikát DUCO

Servisní partner:

Autorizovaný servisní partner Alfa Laval Servisní partner ROTHENBERGER - Šimka Servisní partner ROTHENBERGER - Nejez

 

Certifikáty výroby:

Výroba skládaných deskových výměníků Alfa Laval Výroba vyvíječe čisté páry STEAMEX Výroba PZO_TUV Výroba tlakových nádrží
 
 
 

Naše projekty

VÝSTAVBA A VYBAVENÍ ŠKOLICÍHO CENTRA FIRMY E S L, a.s.

Datum zahájení:                   01.07.2008

Datum ukončení:                  31.03.2010

Školicí a vzdělávací centrum bude vybudováno ve vlastní administrativní budově v Brně. V rámci projektu bude stavebně rekonstruováno třetí nadzemní podlaží a opraveny půdní prostory. Školící a vzdělávací centrum bude zahrnovat školící místnost s kapacitou až 25 osob, kancelář lektora, kuchyňku a sociální zařízení.

Školicí a vzdělávací centrum bude vybaveno nezbytným nábytkem a školicími pomůckami (výpočetní technikou, výukovým a kancelářským softwarem, tabulí, data projektorem s projekčním plátnem a interaktivní tabulí).
Školení v novém školicím středisku bude realizováno především v oblasti nových trendů, postupů a metod projektového řízení ve stavebnictví. Školicí středisko bude využíváno jak samotným žadatelem, tak i ostatními podnikatelskými subjekty, spolupracujícími organizacemi a vzdělávacími institucemi. Celý projekt je realizován s cílem přenosu mezinárodně uznávaných metod v oblasti projektového řízení směrem k zainteresovaným subjektům. Realizací moderních projektových postupů v praxi dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti žadatele a ostatních podnikatelských subjektů prostřednictvím růstu odborné způsobilosti zaměstnanců.

 

MARKETINGOVÉ INOVACE METOD PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI E S L, a.s.

Datum zahájení:                   02.05.2011 

Datum ukončení:                  30.04.2012

Cílem projektu je využít kvalitní a dostupné poradenské služby v oblasti marketingových inovací a podpořit tak prodej a distribuci výrobků a služeb společnosti E S L, a.s. a tím zvýšit konkurenceschopnost Žadatele, jeho postavení na trhu i budoucí prosperitu.

 

VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ STŘEDISKO SPOLEČNOSTI E S L, a.s.

Datum zahájení:                   01.03.2011

Datum ukončení:                  30.04.2013

Realizací projektu byla vybudována nová výzkumně vývojová kapacita zaměřená na výzkum, vývoj a inovace technologií pro výrobu čisté páry. Významným způsobem tak byl podpořen rozvoj znalostní ekonomiky a to zejména vytvořením nových, kvalifikovaných pracovních míst.

 

Komplexní systém pro diagnostiku provozních stavů deskových výměníků

Datum zahájení:                   01.02.2018 

Datum ukončení:                  30.11.2018

Společnost E S L, a.s. realizuje projekt č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012734 s názvem „Komplexní systém pro diagnostiku provozních stavů deskových výměníků“. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

 

 

 

Vývoj a inovace systému INVYSYS

Datum zahájení:                   01.01.2016

Datum ukončení:                  31.12.2017

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je rozvoj transferu znalostí mezi malým podnikem E S L, a.s. a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podniku.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

 

 

 

Anglický název: Development and innovation system INVYSYS

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0005044

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Prioritní osa 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

Program Partnerství znalostního transferu výzva I

 

1995 -

Založení akciové společnosti E S L, a.s.

2000 -

otevření maloobchodu

2000 -

Implementace systému jakosti ISO 9001

2003 -

Výstavba vlastní řemeslné dílny na výrobu technologických prvků

2009 -

Otevření školícího centra

2010 -

Zahájení prvního výzkumně-vývojového projektu

2013 -

Otevření výzkumně-vývojového centra, modernizace dílny, Vybavení CNC stroji

2014 -

Autorizovaný partner Alfa Laval a zahájení výroby skládaných výměníků

2015 -

Otevření pobočky pro servis a prodej nářadí Rothenberger v Praze

máte zájem o naše služby? napište nám

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

mapa

Telefon: 545 240 706

E-mail: rothenberger@esl.cz

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Praha

Tiskařská 257/10,
108 00 Praha

mapa

Servisní technik:
Marek Nejez

Telefon: 774 650 896

E-mail: rothenberger@esl.cz