icon icon
icon0

Vizualizace pro monitoring a dálkové ovládání technologie

Naši odborníci jsou připraveni vám vytvořit na míru vizualizaci vaší technologie pro vzdálené monitorování a řízení. Při vývoji dbáme na funkční a grafické standardy, aby uživatelské rozhraní bylo co možná nejpřehlednější, srozumitelné a snadno ovladatelné.

Můžete využít klasického řešení na jedno dispečerské stanoviště případně variantně virtuálního dispečinku, který bude umístěn na našem, či případně vašem podnikovém serveru. K výhodám virtuálního dispečinku patří především přístup k technologii odkudkoliv z internetu. Archivovaná data jsou bezpečně uchována a zálohována na serveru a není potřeba zřizovat vyhrazené pracoviště s příslušnou výpočetní
a komunikační infrastrukturou.

https://esl.cz/

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

icon markerDukelská třída 247/69
614 00 Brno

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Servisní centrum pro ROTHENBERGER PRAHA

icon markerKyslíková 1984/4,
143 00 Praha

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

O nás

Tomu, co děláme, skutečně rozumíme

Již od roku 1993 se věnujeme navrhování, a hlavně realizování systémů vybraných technických zařízení budov. Naší filozofií je autenticita a vzájemná důvěra s obchodními partnery. Snažíme se dodržovat tradiční hodnoty, fungovat jednoduše a efektivně. Řídíme se mottem: „Udělat práci jednou, ale kvalitně, je v konečném důsledku efektivnější, rychlejší a mnohem levnější.“

Ing. Ladislav Lněníček
Zakladatel firmy E S L, a.s.

Navrhování a realizace systémů technických zařízení budov

Politika kvality

Trvalá prosperita firmy vychází z vize:

Strategickým záměrem E S L, a.s. v souladu se stanovenou vizí společnosti je navrhování, výroba, dodávky a zajišťování servisu produktů a služeb zejména v oblasti technických a technologických zařízení budov, podle potřeb a požadavků našich zákazníků, při neustálém zvyšování kvality.

K naplňování této vize přijala společnost opatření:

Společnost E S L, a.s. neustále hledá co nejefektivnější cesty a nástroje na zrychlení, zpřesnění a zkvalitnění poznání potřeb zákazníků a všech svých činností, za což nese odpovědnost každý ze zaměstnanců společnosti.

Vedení společnosti s vědomím odpovědnosti za poskytovanou kvalitu svých služeb a produktů osobně odpovídá za vhodné nastavení a rozvoj systému zabezpečení kvality a za vytvoření podmínek k jeho neustálému zlepšování. Současně se společnost zavazuje k plnění všech právních předpisů a příslušných požadavků.

Společnost je tak kvalitní, jak kvalitní a odborně zdatné má své zaměstnance. E S L, a.s. proto zabezpečuje zvyšování odborné a jazykové úrovně na všech úrovních, rozvíjí a udržuje firemní kulturu jako základ spokojenosti a produktivity všech svých zaměstnanců.

Do celkového systému kvality jsou zahrnuti všichni externí poskytovatelé, od kterých vyžadujeme prokázání kvality dodávaných produktů a služeb. Současně jsou pro zvyšování kvality důležité i požadavky zákazníků.

Naplňování této politiky je odvozeno od společného úsilí všech zaměstnanců společnosti E S L, a.s., podpořeného angažovaností a aktivním zapojením na všech úrovních řízení.

Účinnost je dána dnem vyhlášení.

Etický kodex

Žijeme našimi hodnotami

Ve společnosti E S L, a.s. klademe důraz na vystupování a mezilidské vztahy, a to nejen na pracovišti, ale i směrem do okolí firmy. Považujeme to za základní povinnost každého z nás. Všichni zaměstnanci firmy se těmito zásadami řídí a tím také tvoří vnější povědomí o naší společnosti.

Společnost E S L, a.s. se proto rozhodla vydat tyto obecně platné zásady písemně, aby tak usnadnila jejich šíření a umožnila zavádění těchto pravidel mezi všechny její členy.

Při naplňování naší vize a cílů promítáme naše hodnoty do všech rozhodnutí, která činíme.

Žádné polovičatosti. Žádné výjimky. Žádné výmluvy.

Celé znění etického kodexu zde >>>

Číst více:

Nejsme jen obchod

Poskytujeme komplexní služby od návrhů a realizace technických zařízení budov a MaR, až po výroby technologických prvků nebo prodeje a servisu specializovaných produktů.

Jsme vám k dispozici

Vyberte si na které z poboček nás navštívíte, nebo nás rovnou kontaktujte nevíte-li si s něčím rady:

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Telefon:+420 545 240 706

mail:rothenberger@esl.cz

Servisní centrum pro ROTHENBERGER PRAHA

Servisní centrum pro ROTHENBERGER PRAHA

Kyslíková 1984/4,
143 00 Praha

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Telefon:+420 545 240 706

mail:rothenberger@esl.cz