icon icon
icon0

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

icon markerDukelská třída 247/69
614 00 Brno

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Servisní centrum pro ROTHENBERGER PRAHA

icon markerKyslíková 1984/4,
143 00 Praha

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Náhradní díly skládaných výměníků Alfa Laval

Václav Plšek Deskové výměníky Alfa Laval 16.05.2022

Náhradní díly skládaných výměníků Alfa Laval
 1. Základní orientace ve výměnících

  Označení výměníků | Přehled typů Alfa Laval | Složení výměníku
   
 2. Jak a proč provádět údržbu

  Netěsnost výměníku | Stanovení plánu údržby | Stahovací rozměr | Servisní úkony
   
 3. Náhradní díly

  Deska a těsněním | Liningy
   
 4. Materiály náhradních dílů
   
 5. Přehled dílů a rozcestník na e-shop

 

V tomto článku vás seznámíme se skládanými výměníky tak, abyste byli schopni správně zvolit náhradní díly. Mezi nejčastěji vyhledávané náhradní díly patří především pryžové těsnění, desky vč. těsnění a pryžové liningy k přírubovému připojení:

Těsnění Deska s těsněnm Liningy
samotné těsnění deska s těsněním lining (pryžová výstelka)
k přírubě

 

Jak se orientovat v typech výměníku

Příklady označení typu výměníku:
M3-FG

TL6-PFG
T10-BFM

 Označení skládaných výměníků Alfa Laval

 1. Typ výměníku označuje technologické a konstrukční provedení.
  Řada TL - vysoká termická délka (výměník je vyšší); Řada T - od velikosti T6 je tato řada doplněna o nové moderní technologie; Řada M - starší typy výměníků (některé jsou postupně nahrazovány)

 2. Označení velikosti výměníku se odvíjí od velikosti připojení. Hodnota totiž přibližně odpovídá velikosti DN / 10, např. výměník T10 má připojení DN 100, výměník T6 má však připojení DN 50.

 3. Typ kanálu výměníku je poměrně důležitý údaj, který označuje velikost kanálu. Náhradní díly, jako jsou desky nebo těsnění, nesmí být zaměněny za jinou velikost kanálu.
  B - jemný prolis = užší kanál; P - střední prolis; M - hluboký prolis = širší kanál;

 4. Typ rámu je v rámci náhradních dílů důležitý pro srpávnou volbu pryžového liningu.
  FM - tenčí rám; FG - tlustčí rám

Základní typy skládaných výměníků:

Skládaný deskové výměníky Alfa Laval
pro zvětšení klikněte na obrázek; v přehledu chybí nové typy T6, T10 a T15 které postuně nahrazují původní M6, M10 a M15

Složení výměníku

Složení výměníku

 1. Rámová deska - Pevná deska s množstvím vstupních otvoru pro připojení systému potrubí. Nosná a vodicí tyč jsou připojeny k základní desce.
 2. Nosná tyč - Nese soubor desek a přítlačnou desku.
 3. Soubor (svazek) desek - Teplo se přes desky přenáší z jednoho média na druhé. Soubor desek se skládá z desek s kanály, koncových desek, těsnění a v některých případech také přechodových desek. Rozměr souboru desek je rozměr A, tzn. rozměr mezi rámovou a přítlačnou deskou. Viz výkres deskového výměníku tepla.
 4. Přítlačná deska - Pohyblivá deska, která tvoří zadní stranu výměníku.
 5. Vodicí tyč - Udržuje zarovnání desek s kanály, připojovacích desek a přítlačné desky v dolní části.
 6. Podpůrný sloupek - Podepírá nosnou a vodicí tyč. U některých menších modelů výměníků tepla není podpůrný sloupek použit.
 7. Stahovací šrouby - Stlačuje soubor desek mezi základní a přítlačnou deskou. Obvykle se používají čtyři stahovací šrouby, v některých případech je pro otevírání a zavírání výměníku tepla použito šest šroubu. Zbývající šrouby se používají jako jisticí šrouby.
 8. Vstupní otvory - Vstupní otvory procházející rámovou deskou umožnují vstup a výstup média z výměníku tepla. Pro připojení potrubního systému k zařízení lze použít různé typy přípojek. Vstupní otvory mohou být chráněny proti korozi kovovým nebo pryžovým obložením.

Netěsnost výměníku

Životnost těsnění se přímo úměrně odvíjí od provozní teploty a tlaku ve výměníku. Současně mají na těsnění neblahý vliv časté změny teplot a tlaku viz článek o údržbě výměníku.

Na následujícím grafu lze vidět, že s rostoucí teplotou roste i síla těsnění. Pokud výměník začne „kapat“ při ochladnutí, je třeba vyměnit těsnění za nové.

Těsnění v provozu

Stanovení plánu údržby

Stanovení plánu údržby zajišťuje správný chod výměníku po celou dobu jeho provozu. Do tohoto plánu můžeme zahrnout vše od diagnostiky při provozu přes čištění CIP až po výměnu náhradních dílů.

Četnější a důslednější údržba je doporučována především tam, kde si to vyžaduje náročnost dané aplikace nebo jsou s případným zkratem výměníku spojena velká rizika. Pokud by nežádoucí odstávka výměníku přerušila třeba proces výroby v nějakém průmyslovém areálu, způsobila by finanční ztrátu.

Rotace výměníku v provozu

Oblíbenou metodou, jak se vyvarovat nežádoucím odstávkám je také držení více výměníků na skladě a jejich rotace mezi provozem a údržbou viz obrázek vpravo:

Plán údržby   Rotace deskového výměníku

Stahovací rozměr

Jedná se o velice důležitý údaj při skládání výměníku. Jde o vzdálenost mezi rámovou a přítlačnou deskou. Při stažení na tento rozměr se svazek desek stlačí přibližně na 60 % svého původního objemu.

Stahovací rozměr udává výrobce v technické specifikaci a ve výkresové dokumentaci. Tyto dokumenty obvykle nebývají k dispozici „přímo v terénu“.

Nikdy nerozebírejte výměník bez známého stahovacího rozměru! Před rozebráním výměníku jej vždy přeměřte a stahovací rozměr si zapište.

Taktéž existuje pro každý typ výměníku vzorec pro výpočet stahovacího rozměru. Například u výměníku T2-BFG platí pro výpočet stahovacího rozměru následující vzorec:

N × (2,4 + X) = stahovací rozměr
N = počet desek | X = tloušťka desky

V žádném případě nepovažujte tento vzorec za univerzální. Každý výměník má svůj unikátní vzorec.

 Těsnění  Stahovací rozměr

Při stažení výměníku dochází k intenzivním vnitřním pnutím. Desky se mírně kroutí a dochází ke stlačování těsnění mezi nimi. Rozměr mezi deskami tak nemusí být po celém obvodu výměníku stejný. Při stahování přeměřujeme vzdálenost rámové a přítlačné desky vždy u daného šroubu, který dotahujeme. Šrouby dotahujeme rovnoměrně do kříže.

Výměna těsnění nebo celého svazku?

Existují 2 základní servisní úkony u skládaného výměníku a není možné říci o jednom servisním úkonu, že je vždy efektivnější než druhý.

1. Ruční čištění desek a výměna těsnění za nové

ÚKONY:

 • Rozebrání výměníku
 • Odstranění starého těsnění (recyklace)
 • Ruční čištění desek
 • Nasazení nového těsnění
 • Složení výměníku

Nižší náklady na náhradní díly a větší náklady na práci.

Lze použít původní těsnění?

Výměna těsnění není vždy nezbytná, ale je dobré mít nové těsnění připravené. Při rozebrání výměníku hrozí totiž, že těsnění bude steřelé a nepůjde jej znovu použít viz obrázek.

Zdeformované těsnění 
Takové těsnění se musí z desky odtrhávat silou a nelze jej znovu použít, je deformované a především ztratilo své těsnící vlastnosti.

2. Výměna celého svazku desek za nový

ÚKONY:

 • Rozebrání výměníku
 • Odstranění celého svazku (recyklace)
 • Vložení nového svazku
 • Složení výměníku

Nižší nálady na práci a vyšší náklady na náhradní díly. Výhodou je také rychlejší servisní zásah a také fakt, že vám zbude svazek desek které je možné opět natěsnit novým těsněním a uchovat jako záložní svazek.

Desky a těsnění

Při rozebrání výměníku a čištění desek bývá často potřeba vyměnit těsnění za nové. Staré těsnění bývá totiž obvykle zteřelé a není ani možné jej znovu použít.

K výměně dochází zpravidla v celém svazku desek, je tedy potřeba objednat správné množství těsnění. Svazek desek zahrnuje určité množství desek s těsněním, přičemž na každém z konců je speciální koncová deska viz obrázek níže.

První deska ze strany hrdel výměníku má koncové těsnění. Tato deska je startovací a po jíjím čele nerpoudí kapalina. Po startovací desce následuje množina průběžných desek, které jsou střídavě otočeny rotací o 180 °. Tím je dosaženo, že jsou střídavě vpouštěny kapaliny teplé a studené strany. Na závěr příjde koncová deska zaslepená s průběžným těsněním, takže tato deska je poslední, kterou kapalina protéká.

Systém uspořádání desek   Startovací deska s těsněnímPrůběžná deska s těsněnímKoncová zaslepená deska s těsněním
Zleva: Schéma složení svazku desek;  -  Startovací deska s koncovým těsněním;  -  Průběžná deska;  -  Koncová deska "Zaslepená"

Zhlediska zajištění náhradních dílů:

Výměna samotného těsnění

Potřebujeme jedno koncové těsnění (pro startovací desku) a na zbytek desek průběžné těsnění. U některých typů výměníku nejsou koncová těsnění dostupná, takže se lepí ze dvou těsnění průběžných viz schéma níže.

Výměna celého svazku desek

Jelikož celý svazek zahrnuje jak těsnění, tak desky, budeme rozlišovat 3 typy desek viz obrázky výše (startovací, průběžná, zaslepená).

Jak složit koncové těsnění
schéma skladby koncového těsnění lepeného ze dvou průběžných

Lining (pryžová výstelka)

Lining je těsnící prvek v oblasti přírubového spoje. Jelikož jsou liningy vystaveny kontaktu s médiem, dochází během provozu k znatelnému opotřebení a je třeba je v pravidelných servisních intervalech vyměňovat. K volbě správného liningu je třeba znát typ výměníku, tloušťku rámu a materiál liningu. Obvykle potřebujeme liningy čtyři.

V případě výměníků typu M6, T6 a TL6 bývá připojení blízko u sebe a jedna příruba je vždy prodloužena o 45 až 50 mm (kvůli manipulaci při montáži a demontáži). To znamená, že liningy potřebujeme dva kratší a dva delší. Kratší liningy jsou protažené pouze přes rámovou desku, zatímco dlouhé liningy jsou protažené přes rámovou desku a distanční límec viz obrázek níže:

Výkres přírubového spoje s pryžovou výstelkouLining, pryžová výstelka Přírubové připojení s distančním límcem

Tloušťka rámu jednotlivých typů výměníku

Tloušťka rámové desky Alfa Laval 

Dlouhý pryžový lining musí mít délku (rozteč) v součtu délky distančního kroužku (45 nebo 50 mm) a tloušťky rámu.

Materiály nárhadních dílů

Materiály desek

U desek výměníku se nejčastěji setkáváme s nerezovou ocelí SS304 a SS316. Pro drtivou většinu aplikací jsou nerezové slitiny naprosto dostačující.

Další materiál, se kterým se můžete setkat, je titan. Titan se v aplikacích TZB používá pro ohřev bazénové vody, která obsahuje solný roztok namísto chlóru.

Materiály desek skládaného výměníku

Materiály těsnění a liningů

Materiály těsnění se již více dělí jak podle užití, tak podle teploty. V běžných aplikacích se nejčastěji setkáváme s materiály řady NBR – Nitrilová pryž.

 Materiály těsnění skládaného výměníku

Jak poznat materiál náhradního dílu

Desky mají na sobě vyražený materiál a označení desky. U menších výměníků, jako je např. T2-BFG, je vyraženo pouze označení. Materiál tak musíte v tomto případě ověřit u výrobce nebo dodavatele (ten je označen na štítku výměníku).

Každé těsnění a každý lininig jsou označené barevnými proužky:

Materiál těsnění deskového výměníku

Rozcestník na e-shop

 • Následující tabulka ukazuje varianty náhradních dílů, které máme k danému výměníku skladem. Na objednávku je možné sehnat jiné materiály náhradních dílů.
 • Lining je jako samostatný produkt (stejný lining lze použít na více výměníků stejné velikosti připojení).
Obr.
klik pro zvětš.
Typ výměníku Materiál těsnění Materiál desek Tloušťka desky Koncové těsnění* Izolace** Lining
T2-B NBRP + EPDM SS 316 0,5 Ze dvou průběžných Není Výměníky těchto řad namají přírubové připojení.
M3 NBRB SS 316 0,5 Ze dvou průběžných K dispozici
TL3-B NBRP SS 316 0,4 K dispozici Není
TL3-P NBRP SS 316 0,5 K dispozici Není
T5-B NBRP SS 316 0,4 K dispozici K dispozici
T5-M NBRP SS 316 0,5 Ze dvou průběžných K dispozici
M6 NBRB SS 316 0,5 K dispozici Není NBRP + EPDM
M6-M NBRB + EPDM SS 316 0,5 K dispozici Není
T6-B NBRB SS 316 0,5 K dispozici K dispozici
T6-P NBRB SS 316 0,5 K dispozici K dispozici
TL6-B NBRB + EPDM SS 304 0,4 Ze dvou průběžných Není
T8-B NBRB SS 316 0,4 Ze dvou průběžných K dispozici NBRP
T8-M NBRB SS 316 0,5 Ze dvou průběžných K dispozici
M10-B Na objednávku NBRP+EPDM
M10-M
T10-B
T10-P
TL10-B
TL10-P

Náhradní díly na jiné řady výměníků poptejte na alfalaval@esl.cz

* Některé koncové těsnění není k dispozici a musí se lepit ze dvou průběžných těsnění

** Pro výměníky, kde není dostupná izolace, můžeme nabídnout izolaci na zakázku (musíte nám zaslat poptávku s výkresem výměníku)

Poraďte se s námi:

Servis výměníků | Návrh výměníků | E-shop | Ostatní články | Celonerezové výměníky | Skládané výměníky | Mědí pájené výměníky

Prohlédněte si e-shop kategorii na měření

 

 

 

Orientace v náhradních dílech skládaných výměníků není jednoduchá. Společně s novou sekcí na e-shopu, která se věnuje právě náhadním dílům, vzniká i tento článek. Zmíněny jsou varianty servisních úkonů, materiály, mechaniky rotace výměníků, rady a nechybí odkazy na e-shop.

Nejsme jen obchod

Poskytujeme komplexní služby od návrhů a realizace technických zařízení budov a MaR, až po výroby technologických prvků nebo prodeje a servisu specializovaných produktů.

Jsme vám k dispozici

Vyberte si na které z poboček nás navštívíte, nebo nás rovnou kontaktujte nevíte-li si s něčím rady:

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Telefon:+420 545 240 706

mail:rothenberger@esl.cz

Servisní centrum pro ROTHENBERGER PRAHA

Servisní centrum pro ROTHENBERGER PRAHA

Kyslíková 1984/4,
143 00 Praha

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Telefon:+420 545 240 706

mail:rothenberger@esl.cz