facebook
e-shop

Zpracování zvířecí krve

Zvířecí krev je považována za vedlejší produkt ve zpracování masa, který je často opomíjen. Existuje však mnoho způsobů, jak využít tuto cennou surovinu a přispět tak ke snížení odpadu a vytvoření nových produktů. Společnost Alfa Laval, známý výrobce separátorů, deskových výměníků a mnoha dalších zařízení, nabízí inovativní technologie, které mohou být využity při zpracování zvířecí krve.

Zařízení potřebné ke zpracování krve
Kompaktní sestava pro zpracování krve
Produkty ze zvířecí krve
Proces zpracování krve

Syrová krev se proměňuje v produkty s vysokou hodnotou

Dlouhodobě je běžnou praxí ve většině jatek srážet, odvodňovat a sušit krev do podoby krvavé moučky, která se následně prodává jako krmivo pro zvířata. Nicméně, krev, která byla shromážděna vhodným hygienickým způsobem, může být zpracována tak, aby byla vhodná pro lidskou spotřebu jako součást potravin. To představuje mnohem vyšší komerční hodnotu.

Zvířecí krev se skládá z plazmy a červených krvinek (také nazývaných hemoglobin). Plasma tvoří až 60% surové krve a má obchodní potenciál jako funkční bílkovina. Červené krvinky se obvykle využívají v nejedlém průmyslu, ale také se mohou sušit do podoby funkčních bílkovinových prášků, které lze konzumovat.

Opatrnost je na místě

Výroba bílkovin ve formě plazmového prášku nebo koncentrované plazmy vyžaduje maximální opatrnost při zpracování. To znamená minimalizaci přítomnosti vzduchu a vody a také zabránění jakémukoli rozrušení červených krvinek, které by způsobilo zbarvení plazmy.

Kontrolovaná teplota

Krev je z důvodu své vysoké výživové hodnoty zvláště náchylná k růstu bakterií. Důkladná kontrola teploty surové krve a plazmy je proto nezbytná pro zajištění výsledného produktu, který splňuje výjimečně přísné požadavky na potravinové ingredience.

 

Zařízení pro zpracování krve

Separátory

Separátory Alfa Laval jsou zařízení navržená k oddělování různých složek kapalných směsí, včetně krve. Tyto separátory pracují na principu gravitačního oddělení a využívají různé síly, jako je gravitace, odstředivá síla a odstředivá síla vyvolaná rotačním pohybem. Při zpracování zvířecí krve mohou separátory oddělit plazmu od červených krvinek, což umožňuje další využití těchto složek. Plazmu lze využít pro výrobu proteinů, enzymů, léčiv a mnoha dalších produktů, zatímco červené krvinky lze využít pro výrobu hemoglobinu a železných přípravků.

    Separátory Alfa Laval

Deskové výměníky

Dalším významným zařízením společnosti Alfa Laval jsou deskové výměníky tepla. Tyto výměníky jsou navrženy pro účinný přenos tepla mezi dvěma různými médii bez vzájemného promíchávání. Při zpracování zvířecí krve mohou být deskové výměníky využity k regulaci teploty při oddělování složek krve nebo ke snížení teploty plazmy před jejím skladováním nebo dalším zpracováním. Tímto způsobem lze zajistit správné podmínky pro zachování kvality a stability produktů získaných z krve.

   Skládané deskové výměníky Alfa Laval

 

Kompaktní sestava pro zpracování zvířecí krve

Následující tabulka vyjadřuje objem vedlejších produktů ze zvířecí krve. Konečný produkt je již po veškerém zpracování (jeho objem se v průběhu výroby zmenšuje).

Tabulka zpracování prasat

Sestavy BPM, HBPX a membránový filtr

Membránový filtr Alfa LavalJednotka BPM pro zpracování krveJednotka HBPX pro zpracování krve   

 

Produkty ze zvířecí krve

  1. Krevní plazma: Separátory Alfa Laval umožňují oddělení krevní plazmy od červených krvinek. Krevní plazma obsahuje různé bílkoviny, enzymy a živiny, které mohou být využity v potravinářském průmyslu, farmaceutickém průmyslu a výrobě kosmetiky.

  2. Červené krvinky: Separátory Alfa Laval mohou oddělit červené krvinky od plazmy. Červené krvinky jsou bohaté na železo a mohou být využity pro výrobu železných přípravků a dalších léčiv.

  3. Krevní proteiny: Plazma získaná pomocí separátorů Alfa Laval obsahuje různé bílkoviny, které mohou být využity pro výrobu proteinových přípravků, potravinářských doplňků, živočišných krmiv a dalších produktů.

  4. Krevní enzymy: Zvířecí krev obsahuje různé enzymy, které mohou být využity v lékařství, potravinářském průmyslu a výzkumu. Separátory Alfa Laval umožňují oddělení těchto enzymů od krve a jejich následnou izolaci a čištění.

  5. Železo: Separátory Alfa Laval umožňují oddělení červených krvinek, které jsou bohaté na železo. Toto železo může být využito pro výrobu železných přípravků a doplňků stravy.

Vedlejší produkty jatečního průmyslu   Zpracování zvířecí krve na protein

 

Proces zpracování zvířecí krve

Proces zpracování zvířecí krve

Pokud má být syrová krev ke zpracování přepravena do jiné lokality, musí být přefiltrovaná a ochlazena na teplotu 3-4 °C (37-39 °F). Pokud se krev zpracovává na místě, může probíhat buď při nízkých teplotách, nebo při pokojové teplotě.

Pro odstranění vlasů nebo jiných odpadních materiálů se syrová krev vždy protlačuje přes síto s mřížkou o velikosti 200-500 mikronů. Jakmile jsou tyto nečistoty odstraněny, krev je čerpána do speciálně navržené vysokorychlostní odstředivky pro oddělení plazmy a červených krvinek. Nejlepší oddělení je dosaženo při minimálních účincích smykového napětí a při minimálním kontaktu syrové krve s vzduchem nebo vodou. To vede k zisku plazmy ve výši 52-60 %.

Plazma je poté přečerpána do nádrže a ochlazena na teplotu 3-4 °C (37-39 °F), aby se prodloužila trvanlivost bílkovin. Plazma poté prochází ultrafiltrační jednotkou se spirálovou membránou pro frakcionaci a dodatečné koncentrování. Plazma obsahuje až 1,5% soli a až 90% této soli je nyní odstraněno spolu s vodou. Toto koncentrování obvykle probíhá při teplotách 25-45 °C (77-113 °F) a zvyšuje obsah bílkovin z přibližně 7% na 25% v závislosti na kvalitě krve. Vyšší teploty filtrace zvyšují průtok, ale také vytvářejí podmínky, které podporují růst bakterií.

Chlazená plazma má omezenou trvanlivost, ale může být zmražena ve zmrazovacím zařízení ve formě koncentrované plazmy nebo vysušena pomocí horkého vzduchu. Sušení umožňuje zajistit, že si bílkovinné řetězce zachovávají požadované vlastnosti a mohou být stravitelné pro lidi.

 

Poraďte se s námi:

Servis výměníků | Návrh výměníků | Nabídka náhradních dílů | Ostatní články | Skládané výměníky

Zpět

máte zájem o naše služby? napište nám

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

mapa

Telefon: 545 240 706

E-mail: rothenberger@esl.cz

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Praha

Kyslíková 1984/4,
143 00 Praha

mapa

Servisní technik:
Marek Nejez

Telefon: 545 240 706

E-mail: rothenberger@esl.cz