icon icon
icon0

Vizualizace pro monitoring a dálkové ovládání technologie

Naši odborníci jsou připraveni vám vytvořit na míru vizualizaci vaší technologie pro vzdálené monitorování a řízení. Při vývoji dbáme na funkční a grafické standardy, aby uživatelské rozhraní bylo co možná nejpřehlednější, srozumitelné a snadno ovladatelné.

Můžete využít klasického řešení na jedno dispečerské stanoviště případně variantně virtuálního dispečinku, který bude umístěn na našem, či případně vašem podnikovém serveru. K výhodám virtuálního dispečinku patří především přístup k technologii odkudkoliv z internetu. Archivovaná data jsou bezpečně uchována a zálohována na serveru a není potřeba zřizovat vyhrazené pracoviště s příslušnou výpočetní
a komunikační infrastrukturou.

https://esl.cz/

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

icon markerDukelská třída 247/69
614 00 Brno

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Servisní centrum pro ROTHENBERGER PRAHA

icon markerKyslíková 1984/4,
143 00 Praha

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Projekty

VÝSTAVBA A VYBAVENÍ ŠKOLICÍHO CENTRA FIRMY E S L, a.s.

Datum zahájení:                   01.07.2008
Datum ukončení:                  31.03.2010

Školicí a vzdělávací centrum bude vybudováno ve vlastní administrativní budově v Brně. V rámci projektu bude stavebně rekonstruováno třetí nadzemní podlaží a opraveny půdní prostory. Školící a vzdělávací centrum bude zahrnovat školící místnost s kapacitou až 25 osob, kancelář lektora, kuchyňku a sociální zařízení.

Školicí a vzdělávací centrum bude vybaveno nezbytným nábytkem a školicími pomůckami (výpočetní technikou, výukovým a kancelářským softwarem, tabulí, data projektorem s projekčním plátnem a interaktivní tabulí).
Školení v novém školicím středisku bude realizováno především v oblasti nových trendů, postupů a metod projektového řízení ve stavebnictví. Školicí středisko bude využíváno jak samotným žadatelem, tak i ostatními podnikatelskými subjekty, spolupracujícími organizacemi a vzdělávacími institucemi. Celý projekt je realizován s cílem přenosu mezinárodně uznávaných metod v oblasti projektového řízení směrem k zainteresovaným subjektům. Realizací moderních projektových postupů v praxi dojde ke zvýšení konkurenceschopnosti žadatele a ostatních podnikatelských subjektů prostřednictvím růstu odborné způsobilosti zaměstnanců.

 

MARKETINGOVÉ INOVACE METOD PRODEJE VÝROBKŮ A SLUŽEB SPOLEČNOSTI E S L, a.s.

Datum zahájení:                   02.05.2011 
Datum ukončení:                  30.04.2012

Cílem projektu je využít kvalitní a dostupné poradenské služby v oblasti marketingových inovací a podpořit tak prodej a distribuci výrobků a služeb společnosti E S L, a.s. a tím zvýšit konkurenceschopnost Žadatele, jeho postavení na trhu i budoucí prosperitu.

 

VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ STŘEDISKO SPOLEČNOSTI E S L, a.s.

Datum zahájení:                   01.03.2011
Datum ukončení:                  30.04.2013

Realizací projektu byla vybudována nová výzkumně vývojová kapacita zaměřená na výzkum, vývoj a inovace technologií pro výrobu čisté páry. Významným způsobem tak byl podpořen rozvoj znalostní ekonomiky a to zejména vytvořením nových, kvalifikovaných pracovních míst.

 

Vývoj a inovace systému INVYSYS

Datum zahájení:                   01.01.2016
Datum ukončení:                  31.12.2017

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je rozvoj transferu znalostí mezi malým podnikem E S L, a.s. a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podniku. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 logo eu a ministerstva průmyslu a obchodu

 

 

 

 

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_013/0005044

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Prioritní osa 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
Program Partnerství znalostního transferu výzva I

 

Komplexní systém pro diagnostiku provozních stavů deskových výměníků

Datum zahájení:                   01.02.2018 
Datum ukončení:                  30.11.2018

Společnost E S L, a.s. realizuje projekt č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_115/0012734 s názvem „Komplexní systém pro diagnostiku provozních stavů deskových výměníků“. Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

 logo eu a ministerstva průmyslu a obchodu

 

Podnikové vzdělávání zaměstnanců E S L, a.s.

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012927

Datum zahájení:                   01.12.2019 
Datum ukončení:                  30.11.2021

Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační úrovní pracovní síly a požadavky trhu práce. V rámci projketu bude proškoleno 30 zaměstnanců na obecné IT, měkké a manažerské dovednosti a technické a jiné odborné vzdělávání.

 

PARTNERSTVÍ ZNALOSTNÍHO TRANSFERU: DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE FIREMNÍCH PROCESŮ A VÝUKOVÉHO SYSTÉMU INVYSYS

Uplatnění systému informačního modelování budov (BIM - Building Information Modeling) v rámci našeho vlastního produktu - interaktivní výukový systém (INVYSYS). Jeho digitalizace a digitální transformace ve "smart" výukový systém a procesů v oboru sezaváděním a využíváním cloud computingu.

logo eu a ministerstva průmyslu a obchodu

 

 

 

 

 

INOVAČNÍ VOUCHERY - VI. VÝZVA: POSOUZENÍ VÝUKOVÉ POMŮCKY KUPR

Datum zahájení:                   01. 01. 2021
Datum ukončení:                  30. 06. 2021

Výuková pomůcka KUPR získá certifikací důležitou informaci o bezpečnosti pro využívání ve výuce na základních školách. Velkou výhodou této pomůcky je opakované používání pro procvičování zručnosti a technických dovedností bez vzniku jakéhokoliv odpadu a potřeby neustálého přísunu surovin.

logo eu a ministerstva průmyslu a obchodu

 

 

 

 

 

 

Digitalizace obchodních procesů a marketing společnosti E S L, a.s., č. projektu: IDENT124

Datum zahájení:                   09. 02. 2023
Datum ukončení:                  30. 06. 2023

Výsledkem projektu je soubor návrhů a způsobů řešení v oblasti marketingu a péče o zákazníky, který využijeme pro tvorbu nových webových stránek a e-comerce.

             

 

INOVAČNÍ VOUCHERY - VI. VÝZVA: Návrh a realizace vybavení pro zavedení metody BIM

Datum zahájení:                   10. 12. 2022
Datum ukončení:                  31. 07. 2023

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028184

Předložený projekt si klade za cíl navrhnout a realizovat nové modely a výukové trenažéry pro systém INVYSYS, navrhnout ucelený systém pro monitoring, vyhodnocení, výuku, testování a metodiku pro digitalizaci procesů TZB a jejích zavádění do škol. Projekt je rozdělen do několika dílčích kroků, které navzájem na sebe navazují a vytváří tak komplexní pohled na danou problematiku jak z pohledu technického, ekonomického a pedagogického.

Zařadit do výuky kapitoly věnované metodě BIM a práci s informačním modelem stavby ukládá středním školám se stavebním zaměřením aktualizace rámcových vzdělávacích programů (RVP).

 logo eu a ministerstva průmyslu a obchodu

 

 

 

 

Podnikové vzdělávání ve společnosti E S L, a.s. - OPZ 47

Datum zahájení:                      1. 3. 2024
Datum ukončení:                  31. 05. 2026

Náplní projektu je další profesní vzdělávání zaměstnanců formou realizace vzdělávacích kurzů spojených s rozvíjením znalostí, schopností a dovedností vyžadovaných pro výkon povolání.

 

Nejsme jen obchod

Poskytujeme komplexní služby od návrhů a realizace technických zařízení budov a MaR, až po výroby technologických prvků nebo prodeje a servisu specializovaných produktů.

Jsme vám k dispozici

Vyberte si na které z poboček nás navštívíte, nebo nás rovnou kontaktujte nevíte-li si s něčím rady:

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Telefon:+420 545 240 706

mail:rothenberger@esl.cz

Servisní centrum pro ROTHENBERGER PRAHA

Servisní centrum pro ROTHENBERGER PRAHA

Kyslíková 1984/4,
143 00 Praha

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Telefon:+420 545 240 706

mail:rothenberger@esl.cz