facebook
e-shop

Celonerezový výměník pro výrobu čisté páry

Čistá pára je vyráběna z demineralizované vody v odparkách a vyvíječích vyrobených z ušlechtilých nerezových materiálů. Požadavky na materiálové provedení a vlastnosti vyrobené páry upravuje norma ČSN EN 285, 1998, Sterilizace-Parní sterilizátory- Velké sterilizátory.

Čistá pára se vyrábí vždy jako pára sytá, tj. pára, jejíž teplota a tlak přesně odpovídají křivce sytosti páry. Norma ČSN EN 285 stanovuje požadavky na kvalitu čisté páry:

  • fyzikální parametry
  • obsah nekondenzovatelných plynů v páře (max. 3,5 % V/V)
  • suchost páry (min. 0,9 resp. 0,95 pro kovové vsázky)
  • přehřátí páry (max. 25K)
  • chemické parametry, kontaminanty-znečištění páry
  • napájecí vody pro výrobu čisté páry
  • kondenzátu z čisté páry
  • materiálové složení

Technologie její výroby

Výroba čisté páry se musí vždy provádět pouze ve specializovaném zařízení a distribuovat rozvody z vhodných materiálů.

Obrázek 2: Technologie výroby čisté páry

Aby bylo dosaženo požadovaných parametrů čisté páry, musí být a) dodrženy „technologie výroby“ (viz obrázek 2) a b) použito zařízení, které čistou páru dokáže vyrobit (viz obrázek 3).

Zařízení na výrobu čisté páry STEAMEX

Obrázek 3: Zařízení na výrobu čisté páry STEAMEX

Vyvíječ čisté páry STEAMEX vznikl v rámci projektu ve spolupráci se společností Alfa Laval a Fakultou strojního inženýrství VUT v Brně.

Zařízení bylo posouzeno a certifikováno notifikovanou osobou, Strojírenským zkušebním ústavem v Brně.

Obrázek 4: Certifikáty Strojírenského zkušebního ústavu v Brně pro zařízení STEAMEX

Zpracovává demineralizovanou vodu, která je jednou z podmínek výroby čisté páry. Každé vyrobené a instalované zařízení je opatřeno systémem měření a regulace (MaR) a individuálně připraveným řídicím softwarem. Jedním ze zásadních prvků zařízení STEAMEX je pájený celonerezový deskový výměník tepla AlfaNova od renomovaného švédského výrobce Alfa Laval.

Celonerezový svařovaný výměník Alfa Laval - AlfaNova

Celonerezové deskové výměníky tepla jsou vyrobeny z nerezové oceli, která zajišťuje efektivní přenos tepla, pomocí patentovaného procesu spojování materiálu natavením nazvaného AlfaFusion. Výměníky AlfaNova jsou proto ideální variantou u aplikací, kde hrají zásadní roli odolnost vůči únavě tlakem, vysokým teplotám, korozi, anebo hygienické předpisy.

Obrázek 5: Celonerezové svařované deskové výměníky AlfaNova

Obrázek 6: Řez výměníkem AlfaNova

Obrázek 7: Ukázka z instalace zařízení STEAMEX

Uplatnění zařízení STEAMEX v lékařské praxi

STEAMEX vyrábí čistou páry v 15 nemocnicích po celé České republice. Přes 9 let zajišťuje čistou páru i pro Fakultní nemocnici v Brně Bohunicích, největší centrální sterilizaci v ČR. Za dobu, kdy je v nemocnici instalován, bylo provedeno téměř 190 000 sterilizačních cyklů, vyrobeno cca 79 000 tun čisté páry a zpracováno 80 000 m3 demineralizované vody.

Oddělení Centrální sterilizace (CS)  bylo zprovozněno ve FN Brno v roce 1992. Toto specializované oddělení zajišťuje sterilizaci a kompletní přípravu opakovaně sterilizovatelných zdravotnických prostředků pro COS a všechna klinická pracoviště a oddělení FN Brno.

Obrázek 8: Centrální sterilizace ve FN Brno-Bohunice

V roce 2017 realizovala FN Brno projekt přestavby centrální sterilizace, včetně rozšíření zdroje čisté páry. Ve spolupráci s projektantem, který navrhoval úpravu nerezových rozvodů čisté páry pro centrální sterilizaci a vzduchotechnická zařízení, bylo navrženo rozšíření stávající strojovny čisté páry o nové zařízení STEAMEX. Zařízení bylo navrženo, vyrobeno a dodáno firmou E S L, a.s., a to včetně vlastního softwaru, který byl vytvořen na míru, aby splnil náročné specifické požadavky instalovaných sterilizátorů.

Obrázek 9: Zařízení na výrobu čisté páry STEAMEX ve FN Brno-Bohunicích

Závěr

Aby vše správně a spolehlivě fungovalo, musí být splněna velmi důležitá podmínka – pravidelný servis. Požadujte proto kvalitní pravidelný servis vašich zařízení na výrobu čisté páry.

Zpět

máte zájem o naše služby? napište nám

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

mapa

Telefon: 545 240 706

E-mail: rothenberger@esl.cz

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Praha

Kyslíková 1984/4,
143 00 Praha

mapa

Servisní technik:
Marek Nejez

Telefon: 545 240 706

E-mail: rothenberger@esl.cz