icon icon
icon0

Vizualizace pro monitoring a dálkové ovládání technologie

Naši odborníci jsou připraveni vám vytvořit na míru vizualizaci vaší technologie pro vzdálené monitorování a řízení. Při vývoji dbáme na funkční a grafické standardy, aby uživatelské rozhraní bylo co možná nejpřehlednější, srozumitelné a snadno ovladatelné.

Můžete využít klasického řešení na jedno dispečerské stanoviště případně variantně virtuálního dispečinku, který bude umístěn na našem, či případně vašem podnikovém serveru. K výhodám virtuálního dispečinku patří především přístup k technologii odkudkoliv z internetu. Archivovaná data jsou bezpečně uchována a zálohována na serveru a není potřeba zřizovat vyhrazené pracoviště s příslušnou výpočetní
a komunikační infrastrukturou.

https://esl.cz/

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

icon markerDukelská třída 247/69
614 00 Brno

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Servisní centrum pro ROTHENBERGER PRAHA

icon markerKyslíková 1984/4,
143 00 Praha

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Konkurenční výhody Alfa Laval

Václav Plšek Deskové výměníky Alfa Laval 30.11.2020

Konkurenční výhody Alfa Laval

Hlavní výhodou deskových výměníků Alfa Laval je jejich technologická vyspělost. Ta se odráží především v klíčových konstrukčních prvcích. V tomto článku se zaměříme na ty nejdůležitější konstrukční prvky, které zajišťují vyšší efektivitu přenosu tepla, snižují zanášení výměníku a prodlužují životnost.

 

 

CurveFlowTM - Distribuční zóna

Technologie CuveFlowTM zajišťuje rovnoměrnou distribuci média po celé ploše desky. Kapalina, jak dobře víme, proudí cestou nejmenšího odporu. U konkurenčních výměníků, kde je nevyhovující distribuční zóna se setkáváme s nerovnoměrnou distribucí a následným zanášení desky.

Správná a rovnoměrná distribuce kapaliny po celé desce zdaleka nepřináší pouze efektivitu proudění (nižší tlakové ztráty) a schopnost předat teplo (vyšší efektivita) - optimální distribuce především předchází zanášení desky. Na obrázku lze vidět, že kde není dostatečný průtok kapaliny dochází k zanášení plochy desky.

Zde si můžeme prohlédnout, jak se projevuje zanášení výměníku u konkurence. Zanesená plocha se takto rozšíří až do maximálního možného zkratu viz 3. obrázek.

K zanášení dochází především u výměníků instalovaných v systémech vytápění a přípravy teplé vody.

Výměníky zde totiž podléhají sezónním a špičkovým zatížením. Výměník je navržen na parametry, na které pracuje přibližně pouze 5 % času. Ve výměníku je tak po většinu času provozu nízká tlaková ztráta. Právě nizká tlaková ztráta podporuje zanášení deskového výměníku. CurveFlowTM tedy ocení především provozovatelé zařízení pro vytápění a ohřev TUV.

 

 

OmegaPortTM - Nekruhový vstupní otvor

V rámci dopravy kapalin se setkáváme vždy s potrubím a armaturami, které mají vždy kruhový profil. Nikoho by asi nenapadlo, že by se setkal s oválným potrubím. U desek v deskovém výměníku kruhový tvar ovšem není výhodný, jelikož "nástupní plocha" do distribuční zóny není optimalizována tvaru desky.

OmegaPortTM snižuje náklady na energii. Díky o 30 % větším vstupním otvorům zbývá více povolené tlakové ztráty na efektivní přenos tepla.

OmegaportTM snižuje tlakovou ztrátu díky větší nátokové ploše. U výměníku s OmegaportyTM lze dosáhnout stejné tlakové ztráty za využití menšího počtu desek. Tato technologie tak snižuje náklady na pořízení výměníku a současně dochází k menšímu zanášení, jelikož k tlakové ztrátě nedochází v portech ale především v kanálech na deskách.

Laicky řečeno: kapalina, která se snaží dostat z portu na desku čelí menšímu odporu díky větší nátokové oblasti. Nemusíme při návrhu výměníku přidávat desky, abychom dosahovali nižších tlakových ztrát.

 

 

FlexFlowTM - Desky umožňující asymetrickou skladbu

Příklad návrhu výměníku:

Abychom maximálně pochopili přínos technologie FlexFlowTM (asymetrické skladby desek), podívejme se na následující návrh deskového výměníku:

V tomto případě vidíme teplotní spády 80-60 °C na primární straně a 10-55 °C na straně sekundární. Hodnoty Δt (teplotní rozdíl, neboli předaná teplota) jsou tedy pro primární a sekundární stranu odlišné. Δt primární strany je 20 °C a sekundární 45 °C. Průtoky na obou stranách tedy musí být ve stejném poměru jako je Δt, tedy 5,32 a 2,3 m3/h.

Na tomto příkladu lze vidět, že aby výměník fungoval na požadované parametry, je nezbytný odlišný průtok na primární a sekundární straně. V tomto reálném případě dokonce o více než dvojnásobek.

Symetrické kanály

Těmto podmínkám nejsou výměníky obecně přizpůsobeny. Výměníky jsou navrhovány větší, než je ve skutečnosti potřeba a strana s menším průtokem je vždy předimenzována. Dochází tak jejímu zanášení viz obrázek tekoucí řeky.

 

Asymetrické kanály FlexFlowTM

Nová technologie Alfa Laval umožňuje asymetrickou skladbu desek a dokáže tak objemy kanálů přizpůsobit návrhu výměníku.

Ve výsledku jsou tak velikosti kanálů přizpůsobeny průtokům. Tím je dosažena optimální průtočnost kanály a nedochází k zanášení výměníků, současně nám stačí výměník s menším počtem desek.

Jak nová technologie funguje

Stačí pouze jeden typ desky, kterým lze poskládat jak symetrický, tak asymetrický svazek desek. Při výrobě stačí dodržovat jednoduchý princip (ten je nejlépe vidět na videu výše):

Pro symetrické kanály, každou druhou desku otočíme rotací:

Pro asymetrické kanály, každou druhou desku přetočíme přes kratší hranu:

Výsledná skladba symetrických desek:

Výsledná skladba asymetrických desek:

Dále by vás mohlo zajímat:

Prohlédněte si e-shop kategorii na měření

 

 

 

Hlavní výhodou deskových výměníků Alfa Laval je jejich technologická vyspělost. Ta se odráží především v klíčových konstrukčních prvcích. V tomto článku se zaměříme na ty nejdůležitější konstrukční prvky, které zajišťují vyšší efektivitu přenosu tepla, snižuji zanášení výměníku a prodlužují životnost.

Nejsme jen obchod

Poskytujeme komplexní služby od návrhů a realizace technických zařízení budov a MaR, až po výroby technologických prvků nebo prodeje a servisu specializovaných produktů.

Jsme vám k dispozici

Vyberte si na které z poboček nás navštívíte, nebo nás rovnou kontaktujte nevíte-li si s něčím rady:

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Telefon:+420 545 240 706

mail:rothenberger@esl.cz

Servisní centrum pro ROTHENBERGER PRAHA

Servisní centrum pro ROTHENBERGER PRAHA

Kyslíková 1984/4,
143 00 Praha

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Telefon:+420 545 240 706

mail:rothenberger@esl.cz