facebook
e-shop

Nová generace pájených výměníků

Některé náročnější aplikace vyžadují bezpečnostní prvek - dvojitou stěnu. Tento bezpečnostní prvek má zabránit styku dvou médií ve výměníku. Zpravidla se tak předchází riziku nepříznivé, v některých případech až nebezpečné chemické reakce.

Princip výměníku s dvojitou stěnou

Princip je takový, že jsou spojené dvě desky, které oddělují obě média. Mezi nimi se tak vytváří prázdná vzduchová mezera. V případě, že by došlo k proražení, nebo prasknutí některé stěny, médium začne vytékat prázdným meziprostorem, který ústí ven z výměníku. Tímto způsobem lze detekovat únik média za provozu. V praxi to vypadá tak, že výměník začne kapat a začne se pod výměníkem vytvářet louže.

Využití

Využití tento výměník nalezne například v následujících aplikacích:

 • Chlazení olejů, především transformátorových olejů
 • Chemický průmysl
 • Farmaceutický průmysl
 • Zpracování potravin
 • Příprava teplé vody
 • Propanové aplikace
 • Aplikace s nebezpečnými plyny a kyselinami
 • Chlazení pitné vody chladivem

U těchto aplikací bylo doposud nutné okruhy oddělit dalším výměníkem, tedy dalším okruhem s vlastním oběhovým čerpadlem. Jedná se tedy o velmi efektivní řešení, protože:

 • Jeden výměník místo dvou
 • Méně montážního materiálu
 • Úspory za provoz čerpadla a regulace

Dopady dvojité stěny na výkon

Jelikož se mezi deskami nachází prázdná dutina, která ústí mimo výměník, je třeba zabývat se otázkou tepelné ztráty, resp. ztráty výkonu výměníku předávat teplo. Výkon výměníku s dvojitou stěnou je menší o 20-30 % v porovnání se srovnatelným výměníkem s jednoduchou stěnou. Což není tak zlé, zvážíme-li, jaké technologické řešení nám tento výměník přináší.

U skládaných výměnků jsme se již s dvojitou stěnou setkali

S tímto bezpečnostním prvkem dvojité stěny jsme se doposud setkávali pouze u skládaných deskových výměníků. Ty vznikly dříve především pro aplikace chlazení transformátorových olejů a aplikací, kde nesmí dojít ke styku dvou médií.

Nyní přichází na řadu nová generace pájených deskových výměníků s dvojitou stěnou. Alfa Laval tímto krokem opět rozšiřuje své portfolio a posiluje technologickou vyspělost svých zařízení. V případě aplikací, kde nesmí dojít ke styku dvou médií již nejsme omezeni návrhem pouze skládaného deskového výměníku, ale můžeme zvolit vhodnější konstrukci pro danou aplikaci.

Portfolio výměníků s dvojitou stěnou

Výměníky s dvojitou stěnou se vyrábějí ve dvou velikostech - CB18DW a CB90DW; DW označuje dvojitou stěnu (doubble wall). Jak lze rozpoznat na obrázku níže, výměníky CB18DW jsou srovnatelné s výměníky CB18. CB90DW jsou velikostně někde mezi CB60 a CB110.

 

Zpět

máte zájem o naše služby? napište nám

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

mapa

Telefon: 545 240 706

E-mail: rothenberger@esl.cz

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Praha

Kyslíková 1984/4,
143 00 Praha

mapa

Servisní technik:
Marek Nejez

Telefon: 545 240 706

E-mail: rothenberger@esl.cz