facebook
e-shop

Prefabrikovaná kotelna

Prefabrikace

Prefabrikace kotelny umožňuje přenesení části „špinavých“ prací z prostorů zákazníka do naší výrobní dílny. Díky přípravě kotelny v dílně je jednodušší operativně a rychle řešit různé detaily a správně přenášet myšlenky mezi projekcí a výrobou. Předvýroba dopojovacích uzlů jednotlivých zařízení přispěla ke zkrácení doby samotné montáže u zákazníka na minimální možný časový rozsah.

Prefabrikovaná kotelna je vhodným řešením pro vytápění rodinného domu i pro vytápění bytového domu. Stejně, jako se rozvíjí trend s prefabrikovanými domy, garážemi nebo třeba schodišti, zavádíme i my tuto novinku v oblasti TZB. Jedná se o efektivní řešení především pro rekonstrukce, ale i novostavby.

 

Výhody prefabrikovaného řešení

Blesková montáž a minimální znečištění

Častým problémem u zdlouhavých rekonstrukcí kotelny a obdobných zařízení budovy je značné znečištění hlukem a nečistotami. Rekonstrukce v domě jsou nepříjemným obdobím každého residenta. V případě prefabrikované kotelny k těmto nepříjemnostem nedochází. Kotelna je rozdělena na minimální počet dílů, aby ji bylo možné dopravit na určené místo. Složení v jeden celek a dopojení na stávající rozvody v domě již neobnáší žádné komplikace, vše je provedeno rychle a čistě.

Minimální odstávka

Prefabrikovaná kotelna je vhodným řešením při havarijních situacích v zimním období. Odstavit v zimě vytápění a začít rekonstruovat kotelnu je nemyslitelné řešení. Prefabrikovanou kotelnu lze předvyrobit a nahradit tak původní, která je v havarijním stavu, během velmi krátké doby.

Vizualizace a doladění

Naše strojní výroba používá 3D software na generování výrobních výkresů, podle kterých pak kotelny stavíme. Výsledný vzhled a rozměry tak známe dříve, než se pustíme do samotné výroby. Jedním z výstupů je také 3D model kotelny, který si můžeme prohlédnout a doladit případné nejasnosti.

Příklad realizace:

V rámci projektu prefabrikovaného řešení modernizace stávající kotelny jsme realizovali zakázku se zaměřením na výměnu zdroje tepla pro vytápění a ohřev teplé vody v objektu zákazníka. Do modernizované části jsme museli zakomponovat také část stávající technologie a to zásobník pro ohřev teplé vody pomocí solárních kolektorů.

Původní stav

původní kotelna III. kategorie původní kotelna III. kategorie původní kotelna III. kategorie

Původní stav kotelny se postupným doplňováním a dopojováním nových zařízení stával bludištěm potrubí zapojených do různých nepřehledných uzlů a jednotlivých využívaných i nevyužívaných potrubních rozvodů. Jednalo se o plynovou kotelnu III. kategorie. Byl zde osazen jeden stacionární plynový kotel o výkonu 90 kW a plynový zásobníkový ohřívač vody o výkonu 14 kW. Kotlový okruh byl od sekundárního okruhu otopných větví oddělen pomocí HVDT. Za HVDT byl napojen kombinovaný rozdělovač a sběrač, ze kterého vystupovaly dvě otopné větve. Ohřev teplé vody byl zajišťován pomocí zásobníkového plynového ohřívače vody. Ve vedlejší místnosti se nacházel zásobníkový ohřívač vody o objemu 1000 litrů pro předehřev pomocí solárních trubicových kolektorů umístěných na střeše objektu. V rozvodu teplé vody byla umístěna trojcestná přepínací armatura, která umožňovala cirkulaci vody přes zásobník předehřevu nebo přes plynový zásobníkový ohřívač. Na rozvodu studené vody před vstupem do předehřívacího solárního zásobníku byl instalován automatický změkčovací filtr.

Nový stav

prefabrikovaná kotelna prefabrikovaná kotelna prefabrikovaná kotelna

Po modernizaci se již nejedná o kotelnu III. kategorie, jelikož byly původní plynové spotřebiče nahrazeny kaskádou dvou závěsných plynových kondenzačních kotlů, každý o výkonu 45 kW.

Odvod spalin od kotlů je řešen stávajícím komínovým tělesem, které bylo nově vyvložkováno. Spalovací vzduch je přiváděn přímo do kotlů (typ C) druhým, již nevyužívaným komínovým průduchem.

Stávající VZT potrubí velké dimenze pro přívod spalovacího vzduchu je demontováno, prostup stěnou zredukován a využíván pro přívod větracího vzduchu. Větrací vzduch je přiváděn nuceně pomocí ventilátoru.

Kotlový okruh je od okruhu spotřeby oddělen novým HVDT.  Kombinovaný rozdělovač a sběrač s otopnými větvemi zůstal stávající, ovšem na propojovací potrubí mezi HVDT a R/S je doplněna větev přivádějící otopnou vodu do nového zásobníkového ohřívače teplé vody.

Vodu je možné ohřívat dvěma zdroji tepla. Primárně je snaha ohřívat vodu pomocí stávajících solárních kolektorů. Stávající zásobník takto ohřáté teplé vody je umístěn ve vedlejší místnosti. Pokud není voda v tomto zásobníku ohřáta na vhodnou teplotu, je využívána jako voda předehřátá a je dále dohřívána pomocí otopné vody v novém zásobníkovém ohřívači. Nové řešení umožňuje řídit cirkulaci vody v závislosti na teplotách v jednotlivých zásobnících. Pokud je dostatečně nahřátý zásobník „solární“, cirkuluje tudy voda, následně prochází přes zásobník „dohřívací“ a dále pokračuje do objektu. V případě malého zisku tepelné energie ze solárního systému a tedy nízké teploty vody v „solárním“ zásobníku, proudí cirkulační voda pouze přes „dohřívací“ zásobník ohřívaný otopnou vodou.

Zásobníkové ohřívače vody jsou zapojeny sériově. Studená voda vstupuje vždy do „solárního“ zásobníku a následně proudí přes zásobník „dohřívací“, odkud vystupuje voda teplá. Toto řešení zajišťuje stále promývání obou zásobníků při odběru teplé vody a nedochází tak k nežádoucí stagnaci vody. Studená voda přiváděná do zásobníků prochází přes automatický změkčovací filtr.

Stávající nevhodné expanzní nádoby v systému teplé vody byly nahrazeny průtočnou expanzní nádobou určenou pro pitnou vodu, která eliminuje stagnaci vody v samotné nádobě.

Řídicí systém

Řídicí systém vytápění a ohřevu teplé vody zajišťuje automatický a ekonomický provoz jednotlivých technologií a úsporu energie v závislosti na vyhodnocování požadovaných a měřených veličin. Systém je možné ovládat přímo v místnosti s instalovanou technologií. Pro komfortní a pohodlné ovládání a dohled má obsluha na svém počítači vizualizaci, která umožňuje přístup pro vzdálené řízení a monitorování. V případě poruchy nebo havarijního stavu odchází obsluze SMS zpráva s informací o problému. Tím se zrychluje možnost zásahu a eliminují se možné následky poruchy.


Zaujalo vás řešení prefabrikované kotelny? Napište nám: j.novotny@esl.cz

Zpět

máte zájem o naše služby? napište nám

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

mapa

Telefon: 545 240 706

E-mail: rothenberger@esl.cz

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Praha

Kyslíková 1984/4,
143 00 Praha

mapa

Servisní technik:
Marek Nejez

Telefon: 545 240 706

E-mail: rothenberger@esl.cz