facebook
e-shop

Příběh skládaného deskového výměníku

Specifikace parametrů – co vlastně máte 

Pro správný výpočet a návrh deskového výměníku je nutné specifikovat požadavky, které má daný výměník splňovat. K těmto požadavkům patří:  

– provozní systém výměníku (ohřev / chlazení)
typ provozních kapalin (voda, olej, glykol apod.)
množství protékajících provozních kapalin a jejich provozní teploty
tlakové ztráty při průtoku provozních kapalin výměníkem
tepelný výkon výměníku
a další.

Navrhujeme nový výměník 

Na základě specifikovaných parametrů vypočítáme optimální velikost výměníku a nakonfigurujeme další prvky výměníku jako je: 

vhodný materiál desek
tvarový profil desek
typ těsnění
způsob připojení na stávající systém
vhodný typ rámu (dle provozního tlaku)
a další. 

K návrhům, optimalizaci a konfiguraci deskových výměníků využíváme softwarový nástroj CAS. Výpočtem a konfigurací všech uvedených prvků vzniká Technická specifikace deskového výměníku tepla Alfa Laval.

výpočet skládaného výměníku Alfa Laval  technická specifikace skládaného výměníku Alfa Laval

 

Podle této specifikace stanovíme cenu dodávky, případně i montáže výměníku a termín instalace na místo určení. Technickou specifikaci spolu s cenovým a časovým návrhem ihned odesíláme zákazníkovi k odsouhlasení. V případě potřeby jsou provedeny poslední úpravy a po odsouhlasení je dokumentace předána technikům ve výrobě. 

Výroba skládaného deskového výměníku 

Výroba deskového výměníku u nás není nahodilým „uměleckým dílem“. Výrobní postup je přesně stanoven pro každý jednotlivý typ výměníku a výrobní technici jej striktně dodržujíJednotlivé kroky výroby jsou realizovány v souladu se směrnicemia připraveným Plánem jakosti. Ten vytváří předpokladže je vždy dodržen správný postup výroby. Plán jakosti zahrnuje i závěrečnou zkoušku těsnosti, vizuální kontrolu těsnění a kontrolu rozměrů samotného výměníku. Celý proces výroby je dokladován ve výrobní dokumentaci, která je zanesena do centrální databáze Alfa Laval.

Každý výměník, který u nás vyrobíme, je pouze z originálních komponentů Alfa Laval. Výměníky jsou opatřeny unikátním výrobním štítkem s výrobním číslem výměníku, základními parametry výměníku a názvem výrobní organizace – E S L, a.s. Štítek je umístěn na čelní straně, aby byl v případě potřeby snadno k nalezení. Díky tomu je v budoucnu možné kdykoliv vyrobený výměník identifikovat a zjistit potřebné údaje pro provedení případného servisního zásahu.

Instalace výměníku 

Skládaný deskový výměník v případě majitele výrobní linky není vyhrazeným tlakovým zařízením. Přesto je při jeho instalaci třeba dodržet nejméně tyto zásady: 

zařízení, které např. ohřívá vodu, musí být zabezpečeno a vybaveno dle normy ČSN 06 0830
připojovací potrubí musí být zhotoveno ve vhodném materiálovém provedení s ohledem na dopravovaná média 
na hrdla výměníku nesmí být přenášeny síly vznikající v potrubí při jeho teplotních dilatacích, váhou potrubí, nebo váhou samotného výměníku 
způsob připojení musí umožňovat provádět další servisní zásahy a udržovat tak deskový výměník v optimálních provozních parametrech. 

Při instalaci výměníku je vždy nutné sledování tzv. „širších vztahů“, to znamená, že je nezbytné posoudit, zda by při jeho činnosti mohlo dojít k překročení povolených parametrů tlaku či teploty. V případě překročení limitů musí být výměník vybaven vhodným ochranným zařízením, nebo musí být učiněna potřebná opatření při jeho instalaci. 

Servisní péče – uvedení do provozu 

Servisní činností při instalaci výměníku rozumíme:

kontrola instalovaného výměníku dle technického návrhu
uvedení výměníku do trvalého provozu
ověření předpokládaných provozních parametrů výměníku
zaškolení obsluhy a předání výměníku do provozu
předání dokumentace a podpis předávacího protokolu
návrh pravidelných servisních činností
označení výměníku známkou s datem příští servisní prohlídky. 

 

Zpět

máte zájem o naše služby? napište nám

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

mapa

Telefon: 545 240 706

E-mail: rothenberger@esl.cz

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Praha

Kyslíková 1984/4,
143 00 Praha

mapa

Servisní technik:
Marek Nejez

Telefon: 545 240 706

E-mail: rothenberger@esl.cz