icon icon
icon0

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

icon markerDukelská třída 247/69
614 00 Brno

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Servisní centrum pro ROTHENBERGER PRAHA

icon markerKyslíková 1984/4,
143 00 Praha

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Skládané deskové výměníky v provozu Teplárny Brno

Václav Plšek Deskové výměníky Alfa Laval 13.02.2017

Skládané deskové výměníky v provozu Teplárny Brno

Jedním z významných zákazníků na dodávku a instalaci skládaných výměníků tepla švédské společnosti Alfa Laval jsou i Teplárny Brno, konkrétně provoz Červený mlýn.

Paroplynová teplárna Červený mlýn

Na brněnském teplárenském provoze Červený mlýn je realizována výroba tepla a elektřiny v paroplynovém cyklu. Zdroj tvoří hlavní propojovací uzel horkovodních napáječů Lesná, Špitálka a Žabovřesky. Vyrobené teplo je dodáváno převážně v horké vodě. Elektrická energie je dodávána do rozvodné sítě distributora kabelovým vedením.

V provozu Červený mlýn je instalován moderní paroplynový teplárenský blok, který tvoří plynová turbína, spalinový kotel a parní protitlaká turbína, o celkovém elektrickém výkonu 95 MWe a tepelném výkonu 86 MWt.

Plynová turbína na Červeném mlýnu je přímo připojena k bypassovému komínu a může tak vyrábět elektřinu bez závislosti na odběru tepla. Paroplynový blok Červený mlýn díky svým dynamickým vlastnostem může kromě uvedené dodávky silové elektřiny také poskytovat regulační výkon, využitelný pro stabilizaci provozu elektrizační soustavy České republiky (ES ČR) prostřednictvím tzv. podpůrných služeb (PpS). V tom případě pak dispečink společnosti ČEPS, která je za provoz ES ČR zodpovědná, dálkově řídí elektrický výkon paroplynu nebo spalovací turbíny v předem sjednaném pásmu.[1]

Skládané deskové výměníky v systému akumulace tepla

Systém akumulace tepla umožňuje řešit problém časového posunu denních špiček dodávek elektřiny tak, aby se dosáhla nejvyšší ekonomie provozu a současně nedošlo ke zkrácení intervalu údržby a životnosti plynové turbíny jejím častým najížděním a odstavováním. Akumulace tepla probíhá v beztlaké vertikální nádrži a systém je řešen jako tlakově nezávislý. Okruh síťové vody je oddělen od akumulace čtyřmi paralelně zapojenými skládanými deskovými výměníky tepla, každý s tepelným výkonem 10 MW. Podmínkou při výběru deskových výměníků bylo zvládnutí značného tlakového rozdílu, který působí na desky výměníků (tlaková diference 23 bar).

V roce 2012 Teplárny Brno přistoupily k výměně stávajících deskových výměníků, které tyto podmínky v provozu již nesplňovaly. Ty byly nahrazeny výměníky tepla švédské společnosti Alfa Laval, a to především pro jejich parametry splňující náročné požadavky provozu Tepláren Brno. Na dodané skládané deskové výměníky poskytl výrobce (Alfa Laval) provozovateli (teplárny Brno) sedmiletou záruku.

Skládaný deskový výměník Alfa Laval v provozu Tepláren Brno
Obrázek 2: Skládaný deskový výměník Alfa Laval v provozu červený mlýn, Teplárny Brno

Dodávka skládaného výměníku tepla Alfa Laval do provozu Červený mlýn
Obrázek 3: Dodávka skládaného výměníku tepla Alfa Laval do provozu Červený mlýn, Teplárny Brno

Důležitou podmínkou pro uplatnění této nadstandardní záruční doby byl požadavek výrobce na provádění pravidelných servisních prohlídek výměníků tepla. Tyto prohlídky instalovaných výměníků v Teplárnách Brno zajišťuje v součinnosti firma Alfa Laval a E S L, a.s., která je certifikovaným distributorem a autorizovaným servisním partnerem Alfa Laval. V rámci zatím poslední prohlídky, která se uskutečnila dne 25. 11. 2016, byly pořízeny i snímky thermokamerou (viz obrázek 4), které jednoznačně prokázaly naprosto optimální stav instalovaných zařízení. Ta dosahují požadovaných - deklarovaných parametrů.

Snímek skládaného výměníku tepla pomocí thermokamery
Obrázek 4: Snímek skládaného výměníku tepla pomocí thermokamery

Servis a výroba skládaných deskových výměníků

Vyškolení technici E S L, a.s. mohou uvedené technické zásahy provádět na základě oprávnění a certifikátů, které získaly po od společnosti Alfa Laval. Uvedené certifikáty opravňují firmu E S L, a.s. nejen k provádění servisních činností spojených s deskovými výměníky Alfa Laval, ale především umožňují navrhovat a vyrábět skládané deskové výměníky z komponent spol. Alfa Laval. Tato výroba skládaných deskových výměníků je v současné době plně zavedena a umožňuje tak rychlé dodávky nejrůznějších typů a velikostí skládaných výměníků jejím zákazníkům a to nejen z oblasti stavebnictví, tj. vytápění a ohřevu teplé vody, ale i z oboru potravinářství, průmyslových aplikací, chladírenství a dalších.

Vzhledem k neustále vzrůstajícímu množství vyráběných skládaných výměníků, zřídila firma E S L, a.s. pro tuto činnost nové výrobní a skladové prostory v areálu sídla firmy v Brně na Dukelské třídě 247/69. I díky tomu může firma E S L, a.s. navrhnout, vyrobit a dodat skládaný výměník do 48 hodin.

Závěr

Na základě výsledků servisních prohlídek deskových výměníků, a to nejen v provozu Tepláren Brno, je možné konstatovat, že jsme schopni garantovat a také prokázat, že nabízené a provozované deskové výměníky tepla Alfa Laval dlouhodobě splňují požadované parametry.

 

 

 

 

 

 

 

Prohlédněte si e-shop kategorii na měření

 

 

 

V roce 2012 Teplárny Brno přistoupily k výměně stávajících deskových výměníků, které tyto podmínky v provozu již nesplňovaly. Ty byly nahrazeny výměníky tepla švédské společnosti Alfa Laval, a to především pro jejich parametry splňující náročné požadavky provozu Tepláren Brno.

 

Nejsme jen obchod

Poskytujeme komplexní služby od návrhů a realizace technických zařízení budov a MaR, až po výroby technologických prvků nebo prodeje a servisu specializovaných produktů.

Jsme vám k dispozici

Vyberte si na které z poboček nás navštívíte, nebo nás rovnou kontaktujte nevíte-li si s něčím rady:

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Telefon:+420 545 240 706

mail:rothenberger@esl.cz

Servisní centrum pro ROTHENBERGER PRAHA

Servisní centrum pro ROTHENBERGER PRAHA

Kyslíková 1984/4,
143 00 Praha

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Telefon:+420 545 240 706

mail:rothenberger@esl.cz