icon icon
icon0

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

icon markerDukelská třída 247/69
614 00 Brno

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Servisní centrum pro ROTHENBERGER PRAHA

icon markerKyslíková 1984/4,
143 00 Praha

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Údržba zařízení TZB

Václav Plšek TZB - Technické zařízení budov 15.10.2020

Údržba zařízení TZB

V tomto článku se dozvíte, jak správně udržovat zařízení TZB - co tato údržba zahrnuje, na co si dát pozor a hlavně jak často tyto servisní úkony provádět. Většina provozovatelů tuto údržbu podceňuje. Přitom správná a pravidelná údržba zajistí delší životnost zařízení, zdravotně nezávadný chod a ekonomičtější provoz. Náklady na provoz skutečně rostou s mírou zanešení zařízení, jak se dozvíte níže.

Pokud patříte mezi ty, kteří údržbu podceňují, doporučujeme dočíst tento článek.

 1. Údržba klimatizace

Aby klimatizace správně a účinně fungovala je důležité zajistit její základní čištění, které zvládne každý bez problému sám. Minimálně jednou za rok se doporučuje provést kontrolu specializovanou firmou na údržbu klimatizací. Klimatizace používají celou řadu filtrů. První filtr, který slouží k zachycování prachu si můžeme čistit sami.

Čištění klimatizace by měla být priorita především ze zdravotních důvodů, zanesené klimatizace mají také nižší účinnost a snižuje se jejich životnost.

Jak provést základní čištění

  1. Vypojíme klimatizaci od zdroje elektrické energie.
  2. Otevřeme hlavní kryt vnitřní klimatizační jednotky.
  3. Vytáhneme základní filtry.

  4. Tyto filtry očistíme od nečistot - použít můžeme čistou vodu, vlhčený ubrousek či jemný octový roztok, který zároveň lehce dezinfikuje. 

Proč tedy pozvat odbornou firmu

Odbroný technik provede kompletní kontrolu zařízení. Zkontroluje stav ostatních filtrů a v případě potřeby je vymění. U venkovní jednotky odmontuje mřížku a zkontroluje stav rotorů, stejně tak veškerých mechanických součástek. Ověří upevnění a těsnost připojení. Zkontroluje stav chladiva a v případě potřeby jej doplní.

Tyto úkony nezkoušejte dělat sami. I zhlediska legislativy do klimatizace může zasahovat pouze technik způsobilý v práci s chladivy.

2. Údržba podlahového topení

Prioritou údržby podlahového topení by měla být kromě tepelné účinosti a ekonomického chodu především životnost systému. Podlahové topení by se mělo čistit každý rok, před uvedením do provozu. Kromě zajištění maximální výhřevnosti se tak udržuje jeho životnost. Již po pár letech provozu podlahového topení bez jakékoliv údržby může dojít k nenávratnému znečištění topení a jeho disfunkci.

V případě zaneseného podlahového topení špinavou vodou obsahující kal, usazeniny a vodní kámen dochází ke ztrátě výhřevnosti okolo 20 %. Ekonomická návratnost proplachu se tak odvíjí od délky a rozsahu topné sezóny, záleží samozřejmě i na zdroji tepla a jeho ceně.

K proplachu podlahového topení používá odborná firma proplachovací kompresor. Ten firma napojí na podlahové topení a pomocí chemie potrubí vyčistí.

3. Údržba výměníku

Výměník je zařízení, které přenáší teplo mezi dvěma médii, tedy dvěma okruhy. Výměník bývá součástí předávacích stanic tepla a kotlů. Jelikož výměníkem prochází teplá voda, dochází k zanášení vodním kamenem. Vodní kámen (uhličitan vápenatý) má ve výměníku optimální podmínky pro tvorbu a usazování.

Obr. Vrstva vodního kamene z rozebíratelného výměníku

Dopady zanešeného výměníku:

Graficky znázorněný přenos tepla v čistém výměníku:

Graficky znázorněný přenos tepla v zanešeném výměníku:

Již desetinka milimetru snižuje účinost o 30 %.

Důsledkem zanešení výměníku je zvýšení provozních nákladů. Konkrétně se může jednat o navýšení výkonu kotle, větší odběr z centrálního zdroje tepla nebo zvýšení průtoku čerpadla. Systém zjednodušeně řečeno těch 30 % dohání jinde, aby splnil svůj úkol.

Doporučení údržby:

Míra zanášení výměníku je čistě individuální. Záleží na vlastnostech vody, typu aplikace, teplot a tlaku, míry turbulentního proudění ve výměníku a na spoustě dalších parametrech. Nelze tedy dopředu stanovit optimální servisní plán výměníku. V některých případech to může být 10 let, v některých třeba jen půl roku. Servisní periodu lze stanovit až po prvním čištění. V rámci servisu technik napustí výměník vodou před čištěním a po vyčištění a změří objem vody. Tímto způsobem zjistí míru znečištění a může stanovit doporučenou servisní periodu. Ta zajistí, aby náklady na provoz deskového výměníku byly co nejnižší a životnost výměníku co nejvyšší.

Výměníky, které jsou předimenzované se zanášejí rychleji. Mají ovšem velkou rezervu na teplosměnné ploše, a tak trvá déle, než se zanesou do míry značného poškození výměníku.

Čištění výměníku probíhá specializovanou firmou pomocí chemického čistícího zařízení CIP buď v místě instalace výměníku nebo v servisním centru.

Kontaktujte servisní oddělení pro zjištění míry zanešení výměníku a případné čištění.

4. Údržba topné soustavy

Během provozu topné soustavy se v systému začínají vyskytovat nečistoty a vodní kámen. Ty v systému fungují jako izolant a snižují efektivitu (výhřevnost) topení. Topnou soustavu se doporučuje čistit jednou za 5-10 let. Jelikož je topná soustava rozsáhlý systém, délka čištění trvá několik hodin nebo dní. Například 12patrový panelový dům se čistí 2-3 dny. Výhodou však je, že topnou sestavu lze čistit za provozu. Nemusí se tedy plánovat odstávka.

V případě zanešení topení nedochází k tak závažným tepelným ztrátám, jako například u deskového výměníku. Výhřevnost topné soustavy jen stěží klesne pod 90 %. Ekonomická návratnost čištění topení po 5-10 letech je za 2-3 roky provozu. Doporučený interval 5-10 let by tedy měl být výhodný i z ekonomického hlediska.

5. Moderní systémy

V dnešní době jsme zvyklí, že se vše děje automaticky. Doba počítačů, chytrých telefonů, umělé inteligence a dalších moderních technologiích se projevuje ve všech oblastech dnešního světa. A systémy TZB nejsou výjimkou. Moderní technologie umožňují vzdálenou kontrolu zařízení. Systém sám měří a vyhodnocuje svou kondici:

Tyto moderní systémy se vyplatí obzvláště u velkých objektů, jako jsou školy, komerční objekty atd.

Zde vidíte schéma, jak by měla probíhat správná a komplexní údržba zařízení TZB. K dosažení správné údržby je vhodné najmout si externí společnost, která se o vaše zařízení bude starat a spravovat ho.

Máte-li zájem o více informací k modernímu systému TZB, kontaktujte naše obchodní oddělení.

Prohlédněte si e-shop kategorii na měření

 

 

 

V tomto článku se dozvíte, jak správně udržovat zařízení TZB. Správná a pravidelná údržba zajistí delší životnost zařízení, zdravotně nezávadný chod a ekonomičtější provoz. Náklady na provoz skutečně rostou s mírou zanešení zařízení, jak si představíme níže.

Nejsme jen obchod

Poskytujeme komplexní služby od návrhů a realizace technických zařízení budov a MaR, až po výroby technologických prvků nebo prodeje a servisu specializovaných produktů.

Jsme vám k dispozici

Vyberte si na které z poboček nás navštívíte, nebo nás rovnou kontaktujte nevíte-li si s něčím rady:

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Telefon:+420 545 240 706

mail:rothenberger@esl.cz

Servisní centrum pro ROTHENBERGER PRAHA

Servisní centrum pro ROTHENBERGER PRAHA

Kyslíková 1984/4,
143 00 Praha

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Telefon:+420 545 240 706

mail:rothenberger@esl.cz