icon icon
icon0

Vizualizace pro monitoring a dálkové ovládání technologie

Naši odborníci jsou připraveni vám vytvořit na míru vizualizaci vaší technologie pro vzdálené monitorování a řízení. Při vývoji dbáme na funkční a grafické standardy, aby uživatelské rozhraní bylo co možná nejpřehlednější, srozumitelné a snadno ovladatelné.

Můžete využít klasického řešení na jedno dispečerské stanoviště případně variantně virtuálního dispečinku, který bude umístěn na našem, či případně vašem podnikovém serveru. K výhodám virtuálního dispečinku patří především přístup k technologii odkudkoliv z internetu. Archivovaná data jsou bezpečně uchována a zálohována na serveru a není potřeba zřizovat vyhrazené pracoviště s příslušnou výpočetní
a komunikační infrastrukturou.

https://esl.cz/

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

icon markerDukelská třída 247/69
614 00 Brno

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Servisní centrum pro ROTHENBERGER PRAHA

icon markerKyslíková 1984/4,
143 00 Praha

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Návrhy a realizace tech. zařízení budov

V dnešní době využívají moderní budovy technologie na komplexní řízení a jejich správu.

Primárním úkolem námi poskytovaných systémů měření a regulace je řízení vzduchotechniky a otopných a chladicích systémů.

Návrhy a realizace technických zařízení budov

Projektování systémů měření a regulace

Vzhledem k důrazu, který je kladen na úspory energií, se stávají nezbytnou součástí všech technologických zařízení budov systémy měření a regulace. Tyto systémy, které zajišťují především automatický a ekonomický provoz jednotlivých technologií, navrhujeme na základě dlouholetých zkušeností. Ty využíváme ve váš prospěch již v předprojektové fázi, kdy důkladně zjišťujeme vaše přání a potřeby a posuzujeme je s možnostmi vybraných technologií.

Dodáváme a navrhujeme:

 • Úvodní studie
 • Projektovou dokumentaci pro stavební povolení
 • Zadávací a realizační projektovou dokumentaci
 • Zaznamenáváme veškeré změny do konečné dokumentace
 • Zpracováváme návody a manuály pro budoucí obsluhu

Dodávky a montáž systémů MaR

Tým našich odborníků vám zajistí komplexní dodávku celého systému měření a regulace. Řešení tzv. na klíč zahrnuje:

 • Vytvoření projektu
 • Řízení a koordinaci prací
 • Dodávku rozvaděčů
 • Instalaci měřicích a řídicích prvků
 • Instalaci kabelů
 • Revizní zprávu
 • Vývoj řídicího a dispečerského softwaru
 • Konečné oživení a uvedení celé technologie do provozu

V průběhu řešení celého projektu dbáme na komunikaci s budoucími uživateli systému a technologie a přizpůsobujeme vývoj řídicího a dispečerského softwaru jeho požadavkům. Vývoj software probíhá v týmu zkušených programátorů, kteří patří mezi autorizované pracovníky s certifikací přímo od výrobce řídicích systémů. Při práci se opíráme o dlouholeté zkušenosti s řízením technických a technologických procesů v oboru vytápění, vzduchotechniky a klimatizace (VZT). Odborné znalosti jsme získali i z projektů zaměřených na tvorbu speciálních aplikací.

Vizualizace pro monitoring a dálkové ovládání technologie

Naši odborníci jsou připraveni vám vytvořit na míru vizualizaci vaší technologie pro vzdálené monitorování a řízení. Při vývoji dbáme na funkční a grafické standardy, aby uživatelské rozhraní bylo co možná nejpřehlednější, srozumitelné a snadno ovladatelné.

Můžete využít klasického řešení na jedno dispečerské stanoviště případně variantně virtuálního dispečinku, který bude umístěn na našem, či případně vašem podnikovém serveru. K výhodám virtuálního dispečinku patří především přístup k technologii odkudkoliv z internetu. Archivovaná data jsou bezpečně uchována a zálohována na serveru a není potřeba zřizovat vyhrazené pracoviště s příslušnou výpočetní
a komunikační infrastrukturou.

Servis

Naše činnost v oblasti měření a regulace nekončí dodávkou a předáním díla. Pomáháme vám s provozem a mimořádnými událostmi i nadále. Naše servisní středisko zabezpečuje tuto činnost již řadu let ke spokojenosti uživatelů.

 • Vytvoření projektu
 • Řízení a koordinaci prací
 • Dodávku rozvaděčů
 • Instalaci měřicích a řídicích prvků
 • Instalaci kabelů
 • Revizní zprávu
 • Vývoj řídicího a dispečerského softwaru
 • Konečné oživení a uvedení celé technologie do provozu
Václav Plšek

Václav Plšek

Prodej, Specialista na deskové výměníky

Nejsme jen obchod

Poskytujeme komplexní služby od návrhů a realizace technických zařízení budov a MaR, až po výroby technologických prvků nebo prodeje a servisu specializovaných produktů.

Jsme vám k dispozici

Vyberte si na které z poboček nás navštívíte, nebo nás rovnou kontaktujte nevíte-li si s něčím rady:

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Telefon:+420 545 240 706

mail:rothenberger@esl.cz

Servisní centrum pro ROTHENBERGER PRAHA

Servisní centrum pro ROTHENBERGER PRAHA

Kyslíková 1984/4,
143 00 Praha

 IČ: 63473780
 DIČ: CZ63473780

 

Telefon:+420 545 240 706

mail:rothenberger@esl.cz