facebook
e-shop

Podmínky pozáručních oprav ROTHENBERGER

Obecné podmínky firmy Rothenberger nářadí a stroje spol. s r.o. k pozáručním opravám

 

1. Veškeré opravy nářadí, strojů nebo příslušenství značky ROTHENBERGER v rámci ČR přijímá autorizované servisní středisko Rothenberger, společnost E S L, a.s., sídlem Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno; www.esl.cz; rothenberger@esl.cz (se servisními pobočkami):

  • Brno | Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno
  • Praha | Kyslíková 1984/4, 143 00 Praha-Modřany

2. Prodejce je povinen zboží určené na opravu od zákazníka přijmout a bez prodlení odeslat do autorizovaného servisního střediska (viz bod 1).

3. Zákazník nebo prodejce přiloží k opravě vyplněný servisní formulář (příjemku do opravy), který je ke stažení na webových stránkách www.esl.cz.

4. Opravy závažnějšího charakteru mohou být odeslány na základě rozhodnutí servisního technika autorizovaného servisu (společnosti E S L, a.s.) do servisní centrály výrobce nářadí ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH v Německu.

5. Po zjištění závady obdrží předávající nebo koncový zákazník (dále jen "zákazník") zboží určeného k opravě cenovou nabídku na opravu zařízení s požadavkem vyjádření zpětné vazby zákazníka k navrhované opravě.

  1. Pokud zákazník akceptuje cenu za opravu, je nářadí, stroj či příslušenství opraveno v autorizovaném servisním středisku a následně odesláno s vystaveným dokladem za opravu předávajícímu nebo zákazníkovi.
  2. Pokud zákazník neakceptuje cenu za opravu, je tento povinen sdělit servisnímu středisku informaci, zda-li chce nářadí, stroj či příslušenství vrátit, nebo nechat ekologicky zlikvidovat:
  • Pokud si zákazník přeje stroj vrátit, bude zařízení odesláno ve stavu nutném pro zjištění závady (tj. v rozebraném stavu) a současně zákazníkovi účtován poplatek za zjištění závady ve výši 400 Kč + dopravné 150 Kč (bez DPH)
  • Pokud zákazník nechce stroj zpět a odkoupí zařízení nové (stejného či podobného typu), manipulační poplatek se neúčtuje
  • Pokud zákazník nechce zařízení vrátit a nekoupí si nové, bude staré zařízení zlikvidováno a zákazníkovi účtován manipulační poplatek za likvidaci ve výši 250 Kč (bez DPH)

ZPĚT NA SERVIS ROTHENBERGER >>>


>>> Obecné podmínky pozáručních oprav ke stažení

máte zájem o naše služby? napište nám

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

mapa

Telefon: 545 240 706

E-mail: rothenberger@esl.cz

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Praha

Kyslíková 1984/4,
143 00 Praha

mapa

Servisní technik:
Marek Nejez

Telefon: 545 240 706

E-mail: rothenberger@esl.cz