facebook
e-shop

Podmínky záručních oprav ROTHENBERGER

Obecné podmínky firmy Rothenberger nářadí a stroje spol. s r.o. k záručním opravám

 

1. Výrobce poskytuje záruční lhůtu na nářadí, stroj nebo příslušenství v délce trvání 12 měsíců.

2. Záruka na nářadí, stroj nebo příslušenství Rothenberger je po dobu záruční lhůty poskytována v kompletním rozsahu pouze za následujících záručních podmínek (viz bod 7). Firma Rothenberger nářadí a stroje spol. s r.o. si vyhrazuje právo zapojit při plnění záručních nároků třetí stranu, tj. autorizované servisní středisko ROTHENBERGER, společnost E S L, a.s., sídlem Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno; www.esl.cz (se servisními pobočkami):

 • Brno | Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno
 • Praha | Kyslíková 1984/4, 143 00 Praha-Modřany

3. Firma Rothenberger poskytuje svým zákazníkům v rámci záruční opravy právo na bezplatnou výměnu všech dílů, stejně jako demontáž a montáž dílů, které jsou prokazatelně vadné.

4. Právo odpovědnosti za vady materiálu nebo vady výrobní (montážní) se uplatňují u prodejce, u kterého bylo nářadí Rothenberger zakoupeno, případně přímo u autorizovaného servisního střediska Rothenberger, společnosti E S L, a.s., (viz bod 2).

5. K uplatnění záruky je nutno doložit k reklamovanému zařízení nákupní doklad s názvem, typem a výrobním číslem nářadí / stroje nebo příslušenství a současně vyplněný servisní formulář (příjemku do opravy), který je ke stažení na webových stránkách www.esl.cz.

6. Záruka se n e v z t a h u j e na vady, které byly způsobeny za níže uvedených podmínek:

 • manipulace s nářadím, strojem nebo příslušenstvím v rozporu s návodem k obsluze
 • zásahem nebo opravou nářadí, stroje nebo příslušenství jinou osobou než autorizovaným (oprávněným) servisem
 • následkem běžného opotřebení při použití (tj. záruka se nevztahuje na díly spotřebního charakteru jako např. síťové napájecí kabely, akumulátory po více než 600 nabíjecích cyklech, kryty poškozené pádem, břity pro řezání a stříhání, pracovní desky, tvarové díly, pracovní čelisti, filtry, oleje, plyny v kartuších, pracovní nástroje s charakterem spotřebního materiálu, díly poškozené nedbalým zacházením, apod.

7. Nárok na výše uvedenou záruku p l a t í za následujících podmínek:

 • jakékoliv nářadí, zařízení nebo stroj nebylo opravováno mimo autorizovaný servis Rothenberger, společnost E S L, a.s., Dukelská třída 247/69, 614 00 Brno (se servisními pobočkami v Brně a Praze) nebo přímo u společnosti ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH v Německu
 • stroj byl používán výhradně pro účely, pro které byl vyroben a schválen, dále byl provozován podle návodu k obsluze

8. Záruční lhůta začíná běžet datem prodeje nářadí, stroje nebo příslušenství konečnému uživateli uvedeném na prodejním dokladu. Rozsah, resp. platnost záruční lhůty začíná prvním zakoupením u prodejce. Při eventuálním dalším prodeji (předprodeji) nářadí konečným uživatelem na jiného koncového uživatele se záruční lhůta neprodlužuje. Datum počátku záruční lhůty je stále datum prvního nákupu konečným uživatelem. Pokud byly na nářadí provedeny opravy v rámci záruky, zejména výměna dílů, neznamená to nový počátek záruční lhůty. Záruka na vyměněné komponenty je 6 měsíců.

9. Stroj musí být předán k záruční opravě s prodejním dokladem a vyplněným servisním formulářem (viz bod 5).

10. Záruku n e l z e uplatnit v těchto případech:

 1. nebyl-li předložen řádný doklad o nákupu zařízení (faktura, prodejní doklad)
 2. v případě, kdy došlo k zásahu nebo opravě nářadí, stroje či příslušenství jinou osobou než autorizovaným servisem Rothenberger
 3. nebyl-li předán k opravě kompletní výrobek
 4. pokud používání nářadí viditelně neodpovídá pokynům návodu k použití a k práci není používáno originální příslušenství Rothenberg 

ZPĚT NA SERVIS ROTHENBERGER >>>


>>> Obecné podmínky záručních oprav – reklamace ke stažení

máte zájem o naše služby? napište nám

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno

Dukelská třída 247/69
614 00 Brno

mapa

Telefon: 545 240 706

E-mail: rothenberger@esl.cz

Servisní centrum pro ROTHENBERGER Praha

Kyslíková 1984/4,
143 00 Praha

mapa

Servisní technik:
Marek Nejez

Telefon: 545 240 706

E-mail: rothenberger@esl.cz